SLU-nyhet

Var 30:e dag så sker en automatisk utloggning i Zoom

Publicerad: 10 oktober 2021

Detta innebär att du emellanåt kan behöva logga in igen, även om du inte själv aktivt har loggat ut. Inloggning ska alltid ske via Single Sign On (SSO) med AD-namn och lösenord, antingen i webbportalen eller via Zoom-klienten/appen.

Vid SLU genomförs det en regelbunden kontroll av användarkonton i Zoom för att hantera konton som inte längre används. Förutsatt att du oftare än var 90:e dag använder ditt Zoom-konto och loggar in i Zoom vid dessa tillfällen, så kommer denna kontroll inte att påverka ditt konto. Om du gör ett längre uppehåll än 90 dagar så behöver du aktivt logga in igen för att få tillgång till en full licens.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se