SLU-nyhet

Problem sedan igår med att ansluta via Web Client

Publicerad: 26 januari 2021

Gäller för hela EU. Zoom jobbar på att lösa problemen.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se