Tillämpat aktivt e-lärande

Senast ändrad: 14 september 2023

En pedagogisk workshop som syftar till att utveckla kunskapen och färdigheten i att tillämpa aktivt e-lärande med hjälp av genomtänkt ”Flipped Classroom” (Omvända klassrummet)-metodik.