Tillämpat aktivt e-lärande

Senast ändrad: 06 september 2021

En pedagogisk workshop som syftar till att utveckla kunskapen och färdigheten i att tillämpa aktivt e-lärande med hjälp av genomtänkt ”Flipped Classroom” (Omvända klassrummet)-metodik.

Övergripande lärandemål

Att kursdeltagarna efter pedagogiska överväganden ska kunna praktiskt skapa en nätbaserad kurs där ”Flipped Classroom” (Det omvända klassrummet) implementeras. Kursdeltagarna ska också behärska teknik för inspelning av presentationer, mjukvara för att hantera och styra kursflödet och metodik för att säkerställa att möten med studenter i det fysiska rummet blir aktivt och utvecklande.   

Lärandemål

Kursdeltagaren förväntas efter avslutad kurs kunna:

  • Beskriva, diskutera och utveckla det omvända klassrummets metodik för universitetskurser
  • Förklara ”lower order” och ”higher order thinking skills” i relation till läraktiviteter i det omvända klassrummet
  • Skapa inspelat material att använda före klassrumsträffar
  • Skapa klassrumsaktiviteter för ett omvänt klassrum
  • Hitta och anpassa befintligt material, så som video och skriftliga källor, att använda i ett omvänt klassrum

Omfattning

Kursen motsvarar 3 dagars heltidsarbete

Förkunskaper 

Grundkurs i högskolepedagogik eller motsvarande

Pris

Pris för denna kurs: 1000kr

Relaterade sidor: