Viktigt att tänka på i Zoom

Senast ändrad: 04 mars 2024

Single Sign On

Tänk på att alltid logga in i Zoom med AD-konto via Single Sign-On (SSO) när du ska använda Zoom. Skriv "slu-se" i SSO-rutan. Läs mer på sidan Börja använda Zoom om hur du loggar in.  

Var 30:e dag så sker en automatisk utloggning i Zoom

Detta innebär att du emellanåt kan behöva logga in igen, även om du inte själv aktivt har loggat ut. Inloggning ska alltid ske via Single Sign On (SSO) med AD-namn och lösenord, antingen i webbportalen eller via Zoom-klienten/appen.

Vid SLU genomförs det en regelbunden kontroll av användarkonton i Zoom för att hantera konton som inte längre används. Förutsatt att du oftare än var 90:e dag använder ditt Zoom-konto och loggar in i Zoom vid dessa tillfällen, så kommer denna kontroll inte att påverka ditt konto. Om du gör ett längre uppehåll än 90 dagar så behöver du aktivt logga in igen för att få tillgång till en full licens.

Uppdatera Zoom

Det är viktigt att emellanåt kontrollera om det finns någon uppdatering för Zoom-klienten. I Zoom-klienten på datorn finns det en meny som öppnas genom att klicka på den lilla profilbilden uppe i högra hörnet av fönstret. I menyn finns valet Check for Updates, som kontrollerar om det finns någon uppdatering att installera.

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362233-Upgrade-update-to-the-latest-version

 

  • Zoom tillåter bara ett host-möte per användare i taget, det vill säga du kan inte vara inloggad som host i flera pågående möten samtidigt.

  • Zoom kan automatiskt skapa ett mötesid, detta kan användas när det är bäst att begränsa vem som ska kunna ansluta till mötet. Det går att skapa återkommande möten med samma automatiska mötesid.

  • Ditt personliga mötesid (PMI) är alltid detsamma. De personer som du delar ditt personliga mötesid med, kan ansluta till alla möten som du håller med detta. Använd lösenord för dina möten eller funktionen Waiting Room för att kontrollera vem som ska kunna ansluta till dina olika möten.

  • Om du ska spela in ett möte, kom ihåg att se över inställningarna för inspelning i Zoom. Tänk på att informera alla deltagare om att mötet kommer att spelas in.

 


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se