Breakout Rooms

Senast ändrad: 19 december 2022

Breakout-rum gör att du kan dela ditt Zoom-möte i upp till 50 separata sessioner.

Mötesvärd eller medvärd kan välja att dela upp deltagarna i mötet i dessa separata sessioner automatiskt eller manuellt, eller så kan de låta deltagarna välja och ange breakout-sessioner som de vill. Värd eller medvärd kan när som helst växla mellan sessioner.

Läs mer (på engelska)

All You Need to Know About Using Zoom Breakout Rooms

Managing Breakout Rooms

Enabling breakout rooms

Pre-assigning participants to breakout rooms

Participating in breakout rooms

 


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se