Doktorandmobilitet

Senast ändrad: 12 maj 2024

Som doktorand vid SLU har du många möjligheter att åka utomlands under dina studier. Du kan ansöka om utbytesstudier vid något av SLU:s partneruniversitet eller åka på personalutbyte.

Kurser vid utländska partneruniversitet

I Move On portalens utbytesmöjligheter för studenter kan du se SLU:s olika partneruniversitet runt om i världen. Genom att filtrera på Study level: Doctorate/PHD kan du se vilka universitet som har kurser för doktorander och filtrera efter ämneskategori eller land. 

Genom det Nordiska nätverket NOVA kan du läsa kurser relaterade till SLU:s olika forsknings- och utbildningsområden.  

Via nätverket ELLS som är ett Europeiskt nätverk med universitet som bedriver forskning och utbildning inom Life Science har du möjlighet att ansöka om bidrag för att delta i, eller arrangera sommarkurser. 

Vidare erbjuder det SLU initierade nätverket Global Challenges University Alliance olika kurser, seminarier och nätverksmöjligheter för doktorander och forskare. Läs mer om GCUA 2030 på de engelska sidorna.

Forskningsskolor

SLU erbjuder olika kurser, seminarier och workshops på olika forskningsskolor, vilket du kan läsa mer om på sidan Forskarskolor vid SLU

Personalutbyte

Som doktorand kan du även åka på personal- och lärarutbyte eller Staff week. Om de här möjligheterna kan du läsa mer om under Min anställning, på sidan om Personal- och lärarutbyten

Resebidrag

Doktorander vid SLU kan söka olika former av interna bidrag till resor, liksom bidrag från externa finansiärer. Läs mer om resebidrag för internationalisering på sidan om resebidrag och stipendier