Nätverk

Senast ändrad: 17 september 2023

SLU deltar i flera internationella utbildningsnätverk. Om vilka du kan läsa nedan.

Euroleague for Life Sciences - ELLS

Ett nätverk med tio europeiska partneruniversitet inom Life Science-området. Verkar för internationellt samarbete inom grundutbildning genom att arrangerar utbildningar, studentkonferenser och erbjuder finansiellt stöd för lärarsamarbete.

Läs mer om ELLS

ELLS-nätverket består av utvalda europeiska universitet inom områdena Life Sciences; lantbruk, skogsbruk, miljövetenskap, naturresurshushållning, veterinärmedicin och matvetenskap.

För studenter erbjuder ELLS-nätverket sommarkurser och masterprogram. Inom ramen för ELLS arrangeras sedan 2009 en årlig vetenskaplig studentkonferens, där studenter presenterar egna arbeten och får tillfälle att nätverka.

För personal vid SLU och övriga medlemsuniversitet erbjuder ELLS finansiellt stöd för påbörjande av samarbeten som ska leda till gemensamma masterprogram.

ELLS har funnits sedan 2001. Värdskapet för ELLS roterar mellan medlemsuniversiteten.

Medlemmar i ELLS från 1 januari 2023

Besök gärna ELLS egen webbplats för mer information.

Kontaktperson på SLU

Emma Capandegui
Utbildningsavdelningen
Tel: 018-671026
Emma.capandegui@slu.se

Association for European Life Science Universities - ICA

Ett nätverk med drygt 60 europeiska medlemsinstitutioner. Verkar för att underlätta samarbete mellan lantbruksfakulteter inom europeiska universitet.

Läs mer om ICA

ICA är ett nätverk för högre utbildning inom life science-området, med speciellt fokus på lantbruks-, mat- och miljövetenskap, naturresurser och landsbygdsutveckling.

ICA bildades 1988 (under ett annat namn) för att underlätta samarbete mellan lantbruksfakulteter vid europeiska universitet. Organisationen förde samman såväl institutioner inom EU:s medlemsländer som länder från Central- och Östeuropa. 1999 hade ICA växt till drygt 60 medlemsinstutitioner. 2006 fick ICA det namn som gäller i dag: Association for European Life Science universities - ICA.

Under ICA:s paraply finns sju Standing Committes , som antingen är ämnesspecifika nätverk inom ICA:s intresseområden, eller också stödfunktioner för utveckling inom utbildning, forskning, internationalisering och innovation.

Inom ICA-samarbetet förekommer konferenser om skog, lantbruk och relaterade ämnen inom både grundutbildning och forskning. Läs mer om aktuella konferenser på ICA:s webbplats .

The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network - NOVA

Ett nordiskt nätverk med tio medlemsinstitutioner vid åtta universitet. Verkar för att stödja, administrera och initiera samarbete mellan medlemsuniversiteten. 

Läs mer om NOVA

Det nordiska nätverket NOVA arbetar för att stödja, administrera och initiera samarbete mellan medlemsuniversiteten. Nätverket har funnits sedan 1995 och erbjuder intensiv-, sommar- och doktorandkurser till studenter och forskarstuderande.

Personal vid SLU och övriga medlemsuniversitet kan söka finansiellt stöd från NOVA för alla ovan nämnda aktiviteter. .

Inom ramen för NOVA arrangeras årligen ett seminarium – ett diskussionsforum med fokus på olika aktuella områden som är relevanta för medlemsuniversiteten.

Besök gärna NOVA:s egen webbplats för mer information.

NOVA:s medlemmar

Finland

Island

Norge

Sverige

  • SLU

BOVA University Network

NOVA har ett samarbetsavtal med BOVA University Network , som är NOVA:s motsvarighet i Baltikum. Studenter kan ansöka om ett Nordplus-stipendium för studier vid ett annat NOVA- eller BOVA-universitet.

Kontaktpersoner på SLU

Geir Löe
Utbildningsavdelningen

+4618671235
geir.loe@slu.se

 

Global Challenges University Alliance - GCUA

Ett SLU-initiativ för att samla de främsta universiteten på varje kontinent kring frågor om livsmedelsförsörjning, bioenergifrågor, hållbar stadsutveckling och klimat. För att läsa mer, gå till den engelska sidan om Global Challenges University Alliance.

SLU Global

SLU Global stödjer och utvecklar SLU:s engagemang för att förbättra situationen för personer i låginkomstländer baserat på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. SLU Global arbetar med flera internationella forskningsnätverk. Här kan du läsa mer om SLU Global och olika internationella samarbeten.