Redigera video

Senast ändrad: 04 mars 2024
Spela in föreläsning

Allmänt om videoredigering

Det första man gör när man har valt ut sina klipp och de är färdiga för att sättas ihop är att städa bort allt som inte ska vara med. Det gäller till exempel störande ljud, bilder med inslag som inte ska vara med, plötsliga händelser i bilden som till exempel en bil som kommer körande in i bild under en naturskön tagning eller en intervju där någon går bakom intervjuobjektet och stör bildkompositionen. 

Vid inspelad föreläsning vill man kanske inte ha med när föreläsaren harklar sig och sätter på inspelningen utan klipper bort det.

Det finns massor av exempel på material som man inte vill ha med i slutresultatet av redigeringen. Det bästa är om man innan man börjar har en klar målbild eller vision av hur man vill att resultatet ska bli och strävar efter att uppnå det.

Klippning

Det är viktigt att klippen harmoniserar och inte upplevs som att de inte hör ihop. Den bästa redigeringen är när man inte märker övergångar mellan klippen. Detta kan vara svårt att uppnå ibland när man har flera helt olika klipp som ska passas in före och efter ett klipp. Det gäller att få en känsla av att klippen hör ihop. Det gäller även att försöka få färgen i de olika klippen att harmonisera, att det ser ut som de kommer från samma färgkarta och färgnyans.

Har man till exempel tre klipp med en person som lägger ner ett par handskar på ett bord och sedan tar upp dem igen så måste man tänka på att få ett flöde i filmen.

Klipp 1: lägger ner handskarna,
klipp 2: Närbild handskar på bord,
klipp 3:  tar upp handskarna.

När det gäller inspelad föreläsning kan det vara så att man råkar ut för sk "jump cuts". Det betyder att man lägger ihop 2 klipp där föreläsaren sitter eller står på nästan samma plats men en omtagning har gjort att föreläsaren har flyttat sig lite. Sätter man ihop dessa 2 klipp upplevs det som hackigt. En lösning kan vara att använda sig av transitions, övergångar där man tonar in klipp 2 med klipp 1 över en viss tid och då upplevs övergången som mjukare. Man kan även använda detta för ljud sk. Crossfade.

Ljud är viktigt.

Något man ofta gör är att man tonar in ljudet i början av filmen och tonar ut i slutet. Om filmen börjar med tal så ökar man ljudet successivt från 0 till 100 över tid (fade in). Samma sak med slutet att man inte tar bort ljudet abrupt utan mjukt sänker volymen tills ljudet är helt borta (fade out). Det finns förstås många undantag från denna regel när man vill göra en effekt av att ljudet avbryts om man kastas in i en ny scen med ett annat ljud.  

Många gånger spelar man in ljud med för låg volym. I många videoediteringsprogram kan man höja volymen så att de högsta utslagen av ljudet kommer upp i sk broadcastnivå dvs -6 db. Titta på ljudmätaren i ditt program och försök att få det att ligga mellan -6db och –3db om det är huvudljudet till exempel tal.

Vid inspelad föreläsning är det viktigt att man hör tydligt vad som sägs och då får det inte vara för låg nivå på ljudet .

Resultat

Det är bra att se till att exportera filmen i HD-kvalitet dvs. 1920 * 1080 pixlar och ljudet till 44khz 16 bitar. Ett annat tips är att kontrollera sin film och titta och lyssna ordentligt så att man verkligen är nöjd innan man går vidare och publicerar.

Klippa och infoga med Screencast-O-Matic