Spela in video

Senast ändrad: 04 mars 2024

Att filma med mobilen

Denna video har producerats med tanke på att ge lite tips innan och under filmning. Den tar upp det vi tycker är viktigt och som tyvärr ofta förbises. Med en del enkla åtgärder så kan du producera en film för undervisning som förhoppningsvis uppskattas av studenterna.