Frågor och svar

Senast ändrad: 25 november 2020

Hur funkar SLU:s varumärkesarkitektur? Här bygger vi upp en frågebank med svar på olika typer av frågor som verksamheten har.

Vad gäller när en verksamhet ska namnges?
Vid namngivning gäller alltid SLU:s språkliga riktlinjer och stilguide. Utöver detta finns särskilda namngivningsprinciper enligt anvisningarna för SLU:s varumärkesarkitektur.


Vår verksamhet har en inarbetad förkortning, kan den användas även fortsättningsvis?
Akronymer ska inte anges i namnet men kan användas i löpande text vid behov. Till exempel SLU Centrum för biologisk mångfald. Där kan akronymen CBM användas i löpande text efter att ha skrivits ut inledningsvis. Akronymen ska dock inte användas tillsammans med logotypen. Då ska alltid hela namnet skrivas ut.


Vår verksamhet är lite unik och vi har tagit fram en egen logotyp, får vi använda den?
Om verksamheten ligger under huvudregeln och tillhör modervarumärket, får ni inte ha en egen logotyp. SLU:s logotyp gäller. Däremot finns en möjlighet att göra en specifik logotyp för verksamheten med SLU:s logotyp tillsammans med organisatoriskt namn. Detta kan kommunikationsavdelningen hjälpa till med.

Men om verksamheten är ett dottervarumärke eller samarbetsvarumärke har man en egen logotyp.


Vi anordnar en konferens och undrar om vi kan göra logotyp för marknadsföringen av konferensen?
När SLU arrangerar en konferens ska det tydligt framgå i all marknadsföring. Men för att hålla ihop allt konferensmaterial och särskilt sticka ut i marknadsföringen kan man använda en illustration, konferensmärke/logotyp som en röd tråd i marknadsföringen, tillsammans med avsändaren SLU.


Vi är en ny institution, ska vi registrera oss?
Organisatoriska namn som fakultetsnamn, institutionsnamn, avdelningsnamn och enhetsnamn ligger under huvudregeln och namnges enligt SLU:s stilguide. Dessa namn behöver inte registreras i varumärkesregistret.


Är SLU ett monolitiskt varumärke?
Nej, SLU har en så kallad blandstrategi. Det innebär att den grundar sig på en huvudregel om att endast använda modervarumärket SLU som avsändare, men att det i vissa fall finns möjlighet till undantag från huvudregeln. Det gör SLU till ett mer flexibelt varumärke än om det vore monolitiskt.


Vem beslutar om undantag från huvudregeln?
Beslut om undantag från huvudregeln fattas av rektor.


Vilken avsändare ska jag använda när jag kommunicerar min verksamhet?
I många fall har exempelvis namnet på en institution eller verksamhet inte någon betydelse för mottagaren och då använder vi bara SLU som avsändare. I andra fall har de en avgörande betydelse och då ska de användas. Utgå gärna från dig själv i relation till andra organisationer. I vilka fall behöver du verkligen veta vilken enhet inom en organisation som det handlar om, och i vilka fall räcker det med att veta vilken organisation det är?

Sidansvarig: varumarke@slu.se