Frågor och svar

Senast ändrad: 04 december 2023

Hur fungerar SLU:s varumärkesarkitektur? Här finns svar på frågor som inkommit.

 • Vad gäller när en verksamhet på SLU ska namnges?
  Utgå alltid från SLU:s språkliga riktlinjer och stilguide och även de särskilda namngivningsprinciper som finns i anvisningarna för SLU:s varumärkesarkitektur.

 • Vårt verksamhetsnamn är en inarbetad förkortning, kan vi använda den?
  SLU är en akronym. Den används tillsammans med våra verksamhetsnamn som ska vara beskrivande och utskrivna, alltså inte en förkortning. Två bokstavskombinationer efter varandra är svåra att kommunicera och vi undviker det. Exempel: vi skriver SLU Centrum för biologisk mångfald. Vi skriver inte SLU CBM.

  Även om akronymer inte ska anges i det formella namnet kan de användas i löpande text vid behov. Till exempel SLU Centrum för biologisk mångfald. Där kan akronymen CBM användas i löpande text efter att ha skrivits ut inledningsvis. Akronymen ska dock inte användas tillsammans med logotypen. Då ska alltid hela namnet skrivas ut.

 • Vår verksamhet är unik och vi har en egen logotyp, får vi använda den?
  Om verksamheten ligger under modervarumärket SLU, får man inte ha en egen logotyp. Då är det SLU:s logotyp som gäller. Däremot finns en möjlighet att göra en specifik logotyp för verksamheten med SLU:s logotyp tillsammans med organisatoriskt namn. Detta kan kommunikationsavdelningen hjälpa till med. 

  Om verksamheten är ett dottervarumärke eller samarbetsvarumärke vid SLU så har man en egen logotyp.

 • Vi anordnar en konferens och undrar om vi kan göra logotyp för marknadsföringen av konferensen?
  När SLU arrangerar en konferens ska det tydligt framgå i all marknadsföring. Men för att hålla ihop allt konferensmaterial och särskilt sticka ut i marknadsföringen kan man använda en illustration, konferensmärke/logotyp som en röd tråd i marknadsföringen, tillsammans med avsändaren SLU.

 • Ska alla namn finnas i varumärkesregistret?
  Organisatoriska namn vid SLU som fakultetsnamn, institutionsnamn, avdelningsnamn och enhetsnamn ligger under modervarumärket och namnges enligt SLU:s stilguide. Dessa namn behöver inte registreras i varumärkesregistret.

 • Finns det en strategi för hur vi bygger upp SLU som varumärke?
  SLU:s varumärkesarkitektur utgår från en så kallad blandstrategi. Det innebär att den grundar sig på en huvudregel om att endast använda det övergripande varumärket (modervarumärket) SLU som avsändare, men att det i vissa fall kan finnas möjlighet till undantag från huvudregeln. Modervarumärket SLU kan alltså kombineras med dottervarumärken eller samexistera med andra externa varumärken i de fall där goda skäl finns.

 • Vem beslutar om dottervarumärken?
  Beslut om undantag för dottervarumärken fattas av rektor.

 • Jag ska registrera en periodisk skrift där SLU är ansvarig utgivare, behöver SLU vara med i produktens namn?
  Tidsskriften räknas som produkt som ingår i modervarumärket SLU och dessa ska alltid ha SLU med i namnet.

Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen