Logotyp med organisatoriska namn

Senast ändrad: 24 januari 2024

Ibland kan det vara viktigt att lyfta fram en viss verksamhet i vår kommunikation, det kan vara en plattform, centrumbildning eller liknande. Använd då de färdiga logotyperna med infogade namn som finns att hämta här.

Logotyp med organisatoriskt namn finns i två varianter, stående med det organi­satoriska namnet placerat under eller liggande med namnet till höger. Namnets längd styr utformningen. Vid brokig bakgrund, använd logotypen på vit platta.

Kommunikationsavdelningen producerar de logotyper som behövs. Hör av dig om det är någon du saknar.

Hämta logotyp med namn här:

Logotypen finns i filformaten PNG och EPS samt i färgformaten RGB, CMYK och PMS.

Inga andra budskap får förekomma tillsammans med logotypen på vit platta – endast varumärkeslöftet eller organisatoriskt namn.


Bild på logotyp men utskrivet namn i SLU:s wordmall för dokument.

Logotyp för dokument

Logotypen med utskrivet universitets­­­namn på två språk, ger möjlighet att lägga till en specifik avsändare inom organisationen under linjen. Oftast är det fakultets-, institutions eller avdelningsnamn. Den används i mer formella dokument som till exempel interna styrdokument, intyg och brev.

I våra wordmallar finns den här logo­typen i sidhuvudena med plats för att direkt fylla i olika specifika avsändare. 

Filformat – vilka ska man använda var?

PNG: Används för visning på skärm och i vanliga utskrifter, t.ex. webb, Word, PowerPoint. 

PNG står för Portable Network Graphics och kan användas både för grafik och fotografier. En PNG-fil kan ha en transparent (genomskinlig) bakgrund. PNG-filer kan monteras mot bakgrunder i exempelvis  PowerPoint och Word med perfekt resultat (inga fula kanter). Eftersom filer kan sparas i valrfi upplösning är formatet idealiskt för användning både på skärm och vid utskrift. PNG används dock inte för tryck.

EPS: Används när man arbetar i layoutprogram för att göra trycksaker (t.ex. broschyrer, roll-ups, affischer). 

EPS står för Encapsulated Postscript och är ett allmänt grafikformat som används för både obejkt-(vektor-)grafik och pixelgrafik. Bilderna kan friläggas med urklippsbanor och filformatet kan lagra information om raster. EPS-bilder kan inte påverkas när de monteras i layoutprogrammet.

Färgformat - vilka ska man använda var?

RGB: för visning digitalt, t.ex. på webb och PowerPoint-presentationer etc. RGB står för färgerna röd, grön och blå. 

CMYK: standardfärger för fyrfärgstryck, t.ex. broschyrer, böcker, affischer, rollups etc. CMYK står för primärfärgerna cyan, magenta, gul och svart.    

PMS: exakt definierade färger för fyrfärgstryck, t.ex. för logotypfärger eller när man behöver färger utanför CMYK-färgomfånget, som neonkulörer, metalliska färger och mättade kulörer etc. PMS står för Pantone Matching System.

Fakta:

Koppling till SLU vid publicering

En korrekt affiliering är viktigt för att dina publikationer ska återfinnas och kopplas till SLU och din institution i databaser och bibliometriska analyser.

Läs mer och se exempel på hur din SLU-tillhörighet ska anges när du publicerar artiklar, böcker, rapporter, konferensbidrag, dataset m.m.


Kontakt

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen