Så använder du logotypen

Senast ändrad: 29 juni 2021
SLU:s logotyp i färg, grönt och rött, samt varianter i svart och vitt.

Logotypen är symbolen för varumärket SLU. Den ska alltid användas när SLU är avsändare.

Färgval

I första hand används SLU:s logotyp i färg mot vit bakgrund. I de fall det inte går, kan istället en svart eller vit logotyp användas. Välj den variant, svart eller vit, som ger störst kontrast och syns bäst mot bakgrunden. Om bakgrunden är brokig kan logotyp på vit platta användas. 

Logotypen får inte förändras, förvanskas eller ingå i andra symboler, logotyper, märken eller liknande. 

Placering logotyp

SLU:s logotyp ska ha en väl synlig placering i alla våra produkter. I trycksaker, som till exempel tidskrifter, ska den alltid finnas på framsidan.

Frizonen runt SLU:s logotyp är halva höjden på alla sidor och placeras i övre vänstra hörnet. Visas med två enkla illustrationer.

Runt SLU:s logotyp ska man lämna en frizon enligt bilden ovan. Innanför denna zon får andra objekt inte placeras, till exempel bilder eller text. 

SLU:s logotyp placeras i regel i övre vänstra hörnet. Minsta avståndet till sidans kant är logotypens frizon. Den kan placeras i linje med sidans marginaler.

Undantag från regeln om placering i övre vänstra hörnet är profilprodukter, skyltar, filmgrafik samt logotypen tillsammans med varumärkeslöftet. Minsta storlek på logotypen är 9x9 millimeter.

Placering logotyp på platta

Om bakgrunden är brokig kan logotypen läggas på en vit platta så att den syns tydligt.

Den vita plattan placeras i övre vänstra hörnet. Den placeras en halv plattas bredd från vänsterkanten. Illustration.

Plattan som logotypen ligger på placeras antingen en halv plattas bredd från vänsterkanten eller i linje med vänster­­marginalen. Plattans överkant placeras utfallande, alltså kant i kant enligt bilden ovan.

Hämta färdiga filer: 

Det finns även en variant med logotyp på vit platta tillsammans med SLU:s löfte "Science and education for sustainable life".

Sidansvarig: varumarke@slu.se