Logotyp i samarbeten och tillsammans med andra

Senast ändrad: 08 januari 2024

Logotyp tillsammans med andra

Nationellt

När SLU är avsändare tillsammans med andra organisationer, myndigheter eller företag, i ett sammanhang på svenska, ska logotypen i dess grundutförande användas.

Internationellt

I internationella sammanhang använder vi logotypen med vårt namn utskrivet på engelska.

exempel-logo-internationellt-460x200.png

Logotyp i samarbete med andra

Ibland är SLU en part i samarbete med andra. Samarbetet kan vara ett nätverk, projekt eller infrastruktur, som drivs tillsammans med andra lärosäten eller organisationer. I dessa fall är SLU inte ensam avsändare utan en av flera. Då gäller följande:

  • Om SLU är huvudman ska det tydligt framgå att SLU är avsändaren och vår grafiska profil ska användas. Övriga par­ter visualiseras men på en sekundär plats.

  • Om SLU är en av två eller flera jämbör­diga parter ska SLU:s logotyp ex­poneras likvärdigt med de andra parternas logotyper. Om det är många olika parter är det bättre att endast skriva ut aktörernas namn istället för att använda logotyper.

  • Om SLU är minoritetspart i ett samarbete gäller huvudmannens grafiska profil, men det ska tydligt framgå att SLU är en del i samarbetet.

Bilden beskriver hur logotypen ska placeras i samarbeten med andra.


Från v: SLU är huvudman | SLU jämbördig | SLU minoritetspart

Vid större samarbeten mellan jämbördiga parter kan det ibland behövas ett nytt gemensamt varumärke. Ett exempel är Akademikonferens, som är gemensamt för SLU, Karolinska Institutet och Uppsala universitet.

Fakta:

TIPS:

  • Om partnernas logotyper har många olika färger kan man med fördel sätta alla logotyper i svart/vitt.
  • Är det väldigt många logotyper kan du istället skriva ut aktörernas/parternas namn.

 


Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen