GIS-stöd (geografisk IT)

Senast ändrad: 13 juli 2023

GIS-stödets uppdrag är att stödja och stärka användningen av rumsligadata och geografiska informationssystem/-teknik (GIS/GIT) vid SLU.Stödet riktar sig till all verksamhet vid alla orter.

GIS-stödet syftar till att stödja och stärka användningen av rumsliga data och geografiska informationssystem/-teknik (GIS/GIT) inom SLU.

GIS-stödet:
  • ger stöd till användare via webb (GIS-stöds wiki), e-post gis-support@slu.se, telefon och kortare konsultationer,
  • tillhandahåller GIS-programvaror, licenser och självstudiekurser,
  • ser till att kunskap om och användning av program baserade på öppen källkod ökar (bl.a. QGIS),
  • tillhandahåller grundläggande geografisk information och ser till att denna löpande uppdateras,
  • distribuerar geodata från Lantmäteriet, SCB, SGU och Sjöfartsverket via nedladdningstjänsten GET till landets alla universitet och högskolor (logga in med din vanliga SLU-identitet),
  • förmedlar information om stödet via användarmöten, intern webb och e-postlistan Gisforum (hur du ansluter till listan),
  • ger stöd till miljöanalys- och forskningsverksamhet avseende karttjänster, databas- och applikationsutveckling med GIS-inriktning,
  • ger stöd till projekt/-program som berörs av EU-direktivet INSPIRE eller vill använda den nationella Geodataportalen för att publicera metadata, visningstjänster och distribuera data,
  • tillser att tillräcklig säkerhet, tillgänglighet och prestanda upprätthålls för lagring och distribution av geografiska data,
  • står för omvärldsanalys inom området.