Kommunicera forskning och miljöanalys

Senast ändrad: 20 oktober 2023

Har du något intressant att berätta från verksamhetens forskning eller miljöanalys? Här får du som är kommunikatör vid SLU tips om hur du når dina målgrupper via SLU:s webb, media, sociala media, via ett nyhetsbrev eller en tryckt publikation.

Din tänkta målgrupp och vilket budskap du har bestämmer vilka informationskanaler du ska välja, t.ex. en extern webbnyhet kompletterat med pressmeddelande till dags- och fackpress och ett inlägg på LinkedIn.

Kommunikationsplaner, målgrupper och kommunikationspolicy för SLU

  • På sidan Kommunikationsplaner kan du läsa om olika steg att tänka igenom inför en aktivitet, ett projekt eller en verksamhet.
  • SLU:s prioriterade externa målgrupper, är blivande studenter, alumner, yrkesverksamma inom näringsliv och myndigheter, forskningsfinansiärer, internationella samarbetspartners och universitet. På sidan SLU:s kommunikationspolicy och riktlinjer kan du läsa mer om detta.
  • På sidan Innehållsstrategin för SLU:s webbplatser beskrivs målgrupperna för de svenska respektive engelska sidorna. Du har säkert mer specifika målgrupper som du vill nå.