CMG Web (telefonhänvisning & röstbrevlåda)

Senast ändrad: 04 mars 2024

I CMG Web kan du själv hänvisa din telefonanknytning.

För att det ska fungera behöver du befinna dig inom SLU:s nät eller ha VPN-anslutning. 


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se