CMG Web (telefonhänvisning & röstbrevlåda)

Senast ändrad: 26 maj 2021

I CMG Web kan du själv hänvisa din telefonanknytning.

För att det ska fungera behöver du befinna dig inom SLU:s nät eller ha VPN-anslutning.