Topdesk Självserviceportal

Senast ändrad: 02 februari 2024

Topdesk är ett ärendehanteringssystem på SLU som förvaltas av IT-avdelningen. I självserviceportalen kan du se status på dina registrerade ärenden, beställa tjänster och läsa kunskapsartiklar.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se