Projektkalkyl (externfinansiering)

Senast ändrad: 03 juli 2023

SLU:s projektkalkyl ska användas för budgetering i alla ansökningar och kontrakt om externfinansiering.