Projektkalkyl (externfinansiering)

Senast ändrad: 04 mars 2024

SLU:s projektkalkyl ska användas för budgetering i alla ansökningar och kontrakt om externfinansiering.