Projektkalkyl (externfinansiering)

Senast ändrad: 26 maj 2021

SLU:s projektkalkyl ska användas för budgetering i alla ansökningar och kontrakt om externfinansiering.