Protokoll

Senast ändrad: 04 mars 2024

Här kan du läsa äldre gemensamma protokoll. Men från årsskiftet 2020/2021 finns alla nya protokoll att läsa i Public 360.

Om du vill läsa äldre protokoll i det gamla protokollverktyget ska du klicka på knappen nedan.

Observera att du måste befinna dig inom SLU:s nät för kunna nå protokollsidan och öppna dokumenten.

Inloggningsknappen visas bara om du först har loggat in på medarbetarwebbens startsida.

 

  • Om du vill ta del av nyare protokoll, från och med januari 2020, ska du gå till verktygssidan för Public 360.

  • Att lägga in protokoll görs från årsskiftet 2020/2021 i Public 360.