Boksluts- och budgetkommentarer (VP/VB)

Senast ändrad: 19 augusti 2020

VP/VB är ett inrapporterings- och utdatasystem för boksluts- och budgetkommentarer.

Vpvb stängs 1 oktober 2020, och ersätts med en ny hantering av kommentarer i LINS-portalen. Läs mer i faktarutan nedan. 

Om du har frågor kring den nya lösningen är du välkommen att höra av dig på linssupport@slu.se

Följ länken för att komma till VP/VB.

Inloggningsknappen visas bara om du först har loggat in på medarbetarwebbens startsida.

 

 

Fakta:

Hantering av kommentarer i LINS-portalen

Det nya systemet för kommentarer nås via en egen menyrubrik i LINS-portalen och där kommer arkiverade kommentarer från 2017 och framåt vara tillgängliga.

För den som så önskar kan man i vpvb t o m 1 oktober 2020 spara äldre kommentarer (från åren innan 2017) och budgetfiler i excel som användes sista gången hösten 2016.

Halvårsbokslutet 2020 blir det första tillfället som den nya lösningen kommer användas. För de som tillhör de administrativa rollgrupperna beslutsstöd och övergripande ekonom är den nya menyrubriken synlig i LINS-portalen. Menyn heter ”Kommentarer” och under den finns genvägar till boksluts- och budgetkommentarer. Gränssnittet liknar det man mötts av för inrapportering och hämtning av kommentarer i vpvb. Behörigheter är styrda med hjälp av IDIS-roller på samma sätt som i vpvb.

Det finns två genvägar för respektive kommentarstyp; ”Ladda upp…” och ”Hämta…”.

Under ”Hämta bokslutskommentar” och ”Hämta budgetkommentar” återfinns dokument från åren 2017-2019 och här kommer också årets och senare års kommentarer lagras. 

VP/VB för Mac-användare

Sidansvarig: webbredaktionen@slu.se