Adato (rehabverktyg)

Senast ändrad: 03 juli 2023

Adato är ett system för bevakning av sjukfrånvaro och dokumentation av rehabilitering och andra förebyggande åtgärder för prefekter/chefer.

Behörigheter i Adato

Behörigheter i Adato hanteras manuellt genom ett mejl till HRADM@slu.se. Det måste ske både om det börjar en ny prefekt/chef som ska ha behörighet i Adato eller om en prefekt/chef slutar och inte längre ska ha kvar sin behörighet.

Behörighet får beställas av chefen/prefekten själv, av dennes chef eller via personaladministratören om denne kan uppvisa ett godkännande av chefen.

Information som behövs för att lägga till en person i Adato

  • Personnummer
  • För- och efternamn
  • Vilken institution/enhet/avdelning personen är prefekt/chef för

Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU