Enkäter/Netigate

Senast ändrad: 06 februari 2020

Du kan skapa enkäter själv i verktyget Netigate.

Skaffa dig först en Netigate-inloggning genom att kontakta IT-stöd, antingen genom att ringa 6600 eller mejla till it-stod@slu.se.

 


Kontaktinformation

SLU IT-servicedesk

E-post: it-stod@slu.se

Tel: 018-67 66 00