Enkäter/Netigate

Senast ändrad: 04 mars 2024

Du kan skapa enkäter själv i verktyget Netigate.

Skaffa dig först en Netigate-inloggning genom att kontakta IT-stöd, antingen genom att ringa 6600 eller mejla till support@slu.se.

 


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se