Inspera (digital salstentamen)

Senast ändrad: 04 mars 2024

Inspera är SLU:s system för digital salstentamen.


Kontaktinformation

Om du har frågor om systemet eller behöver stöd med inloggning och funktionaliteten i Inspera, kontakta inspera@slu.se.

Förfrågan om att göra en digital salstentamen skickas via mejl till tentamen@slu.se.