Klara (kemikaliehantering)

Senast ändrad: 04 mars 2024

Klara är en produktdatabas med risk- och skyddsinformation för kemiska produkter.

Alla kemikalier som används inom SLU ska registreras i kemikaliehanteringssystemet Klara.

För att nå Klarasystemet och ta fram säkerhetsdatablad behöver du sitta vid en SLU-dator, om du inte är en registrerad användare av Klara.