Doktorandutdrag (registerutdrag)

Senast ändrad: 03 juli 2023

Här kan du som är forskarstuderande få ett registerutdrag.

Utdragen får du genom att logga in systemet Ladok Student.

Observera att du måste ha varit doktorand någon gång efter 2004 för att du ska finnas i registret.

Här kan du läsa mer om Ladok Student.

Inloggningsknappen visas bara om du först har loggat in på medarbetarwebbens startsida.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se