Ouriginal (plagiatspårning)

Senast ändrad: 04 mars 2024

Ouriginal (tidigare Urkund) är ett plagiatspårningssystemet som SLU:s lärare har tillgång till.

Genom Ouriginal kan alla typer av examinationsuppgifter och inlämningsuppgifter kontrolleras mot ett stort antal källor för att upptäcka möjliga plagiat.

Läs mer om Ouriginal.