Urkund (plagiatspårning)

Senast ändrad: 16 december 2021

SLU:s lärare har tillgång till plagiatspårningssystemet Urkund. Genom Urkund kan alla typer av examinationsuppgifter och inlämningsuppgifter kontrolleras mot ett stort antal källor för att upptäcka möjliga plagiat.

För att få tillgång till Urkund ska du kontakta Urkunds support, support@urkund.se, tel: 08-738 52 10.

Ange ditt för- och efternamn samt e-postadress, även vilken fakultet och institution du tillhör. Du får då e-post tillbaka med dina inloggningsuppgifter till Urkund samt informationsmaterial och manualer.

  • TIPS! Är ni flera från en institution kan ni samla ihop alla namnen i en Excelfil och skicka in den till Urkund. Kolumn A ska då innehålla för- och efternamn och Kolumn B e-postadressen.