Evald (kurs- och programvärderingar)

Senast ändrad: 04 mars 2024

Evald är SLU:s system för kursvärderingar och programvärderingar för grundutbildningen.

Kursvärdering i Evald

I Evald kan du som lärare se dina öppna kursvärderingar. Kursvärderingen innehåller alltid ett antal standardfrågor. Om du vill lägga till egna frågor behöver du göra det innan kursvärderingen öppnar för studenterna, dvs. senast två veckor innan kursen avslutas.

Läs mer om kursvärderingar i Evald

Programvärdering i Evald

Programvärderingar är en del av SLU:s kvalitetssystem för SLU.s utbildningsprogram på grund-och avancerad nivå och ska genomföras i slutet av programmet.  Programvärderingarna är i första hand ett verktyg för PSR och biträdande PSR.

Läs mer om programvärderingar i Evald.