FM Access (ritningsarkiv)

Senast ändrad: 16 december 2021

FM Access är ett digitalt arkiv av ritningar över hus som används på SLU.

Programmet kräver särskild behörighet, som kan fås genom kontaktuppgifterna nedan. 

FM Access ersätter det tidigare systemet Hyperdoc.