Geografisk IT/GIS (geodata)

Senast ändrad: 03 juli 2023

Stöd till användare av GIS och geografisk information (geodata).