Geografisk IT/GIS (geodata)

Senast ändrad: 26 maj 2021

Stöd till användare av GIS och geografisk information (geodata).