Geografisk IT/GIS (geodata)

Senast ändrad: 16 december 2021

Stöd till användare av GIS och geografisk information (geodata).