IA (admin)

Senast ändrad: 20 december 2023

Här når du som behöver hantera incidentrapporteringar och förbättringsförslag administrationsläget för IA-systemet.

Alla incidentrapporteringar på SLU (med undantag för felanmälan av lokaler, service, IT-säkerhet och IT-stöd) görs i IA-systemet. IA-systemet är tillgängligt för alla anställda via medarbetarwebbens startsida, under knappen När något hänt.

Du som är exempelvis chef med ett ansvar för uppföljning av rapporteringar eller skyddsombud når IA:s administrationsläge via rutan nedan.

Klicka på rutan för att komma till IA admin.

Inloggningsknappen visas bara om du först har loggat in på medarbetarwebbens startsida.

Några tips vid användningen av IA

  • De webbläsare som rekommenderas för IA-systemet är Chrome, Edge eller Chromium.
  • Undvik att vara uppkopplad mot VPN under arbetet i IA!
  • Mer om IA-systemet för alla anställda
    Här finns information om varför du ska rapportera men även om när, var och hur. Här finns också två FAQ:er med vanligaste frågor för anställda och studenter samt chefer och skyddsombud. Där står bland annat beskrivet om hur man använder IA-appen.
  • Mer om IA-systemet för admin i IA
    Här finns information om hur du som är chef hanterar en inrapporterad händelse. Det står även om anmälan till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan, hur man kan göra skyddsronder i IA-systemet etc.