IA (admin)

Senast ändrad: 22 augusti 2022

Här når du som behöver hantera incidentrapporteringar och förbättringsförslag administrationsläget för IA-systemet.

Alla incidentrapporteringar på SLU (med undantag för felanmälan av lokaler, service, IT-säkerhet och IT-stöd) görs i IA-systemet. IA-systemet är tillgängligt för alla anställda via medarbetarwebbens startsida, under knappen När något hänt.

Du som är exempelvis chef med ett ansvar för uppföljning av rapporteringar eller skyddsombud når IA:s administrationsläge via rutan nedan.

Klicka på rutan för att komma till IA admin.

Inloggningsknappen visas bara om du först har loggat in på medarbetarwebbens startsida.

Några tips vid användningen av IA