Mer om IA-systemet hos SLU

Senast ändrad: 13 september 2021

SLU använder IA-systemet (Informationssystem om arbetsmiljö) som stöd i det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda incidenter i arbetsmiljön.

IA är ett webbaserat system utvecklat av AFA Försäkring tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Den statliga sektorn kan ansluta sig via Partsrådet, som också har information om systematiskt arbetsmiljöarbete.  Rapportera en incident i IA-systemet.

Information om IA-systemet på AFA Försäkring:s webb

Om rapportering

Alla medarbetare och studenter kan rapportera en händelse i IA via ett gemensamt rapporteringskonto. Det som krävs är ett godkänt AD-konto hos SLU. Saknas det får hen be någon behörig att rapportera åt sig.

Om man uppger sin mejladress vid rapportering av en händelse skickas en bekräftelse på att händelsen är registrerad, och ytterligare ett mejl när händelsen är sluthanterad.

Chefer, funktionsansvariga, skyddsombud med flera har även fått individuella IA-konton för att kunna hantera inrapporterade händelser. De individuella kontona kan bara användas för att åtgärda och följa upp händelser. De kan inte användas för att rapportera händelser. 

Chefer har ett arbetsmiljöansvar för sin personal. Därför får den närmaste chefen ett mejl när en arbetsmiljöhändelse rapporterats in.

Om rapporten gäller en miljöhändelse skicka mejlet istället till den som är miljösamordnare där miljöhändelsen inträffade.

Gäller den säkerhetsincident skickas mejlet till säkerhetsenheten.

Dessa ansvariga kan sedan utse andra personer som ska utreda eller åtgärda händelsen.

Hantera en inrapporterad händelse

För att hantera en inrapporterad händelse behöver du ha tilldelats ett IA-konto som du loggar in till via länk i händelsemailet som du får när en händelse som du är ansvarig för har rapporterats eller via Verktyg & system på medarbetarwebben. Observera att du från inloggat läge endast kan hantera dina ärenden, analysera och följa upp. Du kan inte rapportera en ny händelse.

Har en händelse rapporterats av ett rapporteringskonto fortsätter hanteringen av händelsen genom att den händelseansvarige kompletterar uppgifterna. Även andra användare som har behörighet att redigera händelseinformation på den aktuella händelse- eller anställningsenheten kan komplettera och redigera en händelse. Det är dock bara den händelseansvarige (och superanvändaren) som kan se alla personuppgifter.

1. Öppna händelsen så att du står på fliken Händelse. Notera att om du inte är rätt ansvarig för händelsen så kan du ändra i fältet för händelseansvarig och ange rätt person.

2. Komplettera med de uppgifter som saknas. 

3. Observera! Ändra texten i fälten Händelserubrik och Händelseförlopp om de innehåller personuppgifter.  Rubrikinnehållet kan ses av bransch och andra inom SLU för t.ex. gemensam statistik.

4. Lägg eventuellt till bilder, ritningar och andra dokument om händelsen genom att klicka på knappen Bilagor. 

5. Klicka på Spara. Händelsens status ändras till Under registrering.

6. Om du är händelseansvarig ska du även gå in under fliken Utredning för att ange vem som ska utreda händelsen. 

7. Välj personen i fältet Utredare. De personer som visas i listan är de som har behörighet att vara utredare på den aktuella händelse- eller anställningsenheten. 

8. I fältet Annan utredare kan du ange en ytterligare utredare som inte är användare av IA-systemet, till exempel leverantören av maskinen som orsakade skadan. Men den personen måste du manuellt informera om sitt ansvar. Detta sker inte genom IA-systemet.

9. IA-systemet fyller automatiskt i ett datum i fältet Beräknad klar den. Det är möjligt att manuellt ändra detta datum.

10. Klicka på Spara. Nu ändras händelsens status till Under utredning.

Fakta:

IA är en förkortning för informationssystem om arbetsmiljö.

Systemet är främst utvecklat för att hantera avvikelser inom arbetsmiljö men kan även användas inom områdena kvalitet, miljö, egendom, säkerhet och för att fånga upp förbättringsförslag.

IA-systemet är webbaserat och går att använda i olika webbläsare som Internet Explorer, Google Chrome och Mozilla Firefox. JavaScript måste vara aktiverat i webbläsaren och du måste tillåta popup-fönster från webbplatsen https://www.afaforsakring.se/. För att systemet ska fungera så bra som möjligt bör du även lägga till sidan som betrodd plats (”trusted site”) i din webbläsare.

Sidansvarig: ssm-webb@slu.se