Arbetsplatser/Sharepoint

Senast ändrad: 04 mars 2024

Sharepoint används för att skapa virtuella arbetsplatser, för att hantera dokument och information.

 


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se