Ladok (studieadministration)

Senast ändrad: 04 mars 2024

I Ladok rapporteras studenters och doktoranders resultat i utbildningen. Här administreras även webbregistrering, tentamenstillfällen, utbytesstudier, examensärenden och intyg.


På informationssidan om Ladok hittar du lathundar, utbildningsfilm, datum för utbildningar och hjälpstugor, information om hur du blir behörig till systemet samt vanliga frågor och svar (FAQ).

Har du redan behörighet till Ladok kan du logga in i systemet via knappen ovan.