Nödläge

Senast ändrad: 30 december 2022

Med nödläge menas situationer då skada på människor eller lokaler har eller riskerar uppstå och hur vi i ett akut läge hanterar detta.

Räddningsstationer:

I Alnarpsgårdens bibliotek och i Agricums korridorer finns räddningsstationer utplacerade på väggarna. På dessa räddningsstationer finns utrymningsplan, brandsläckare, brandfilt och Första hjälpen-utrustning samlat.

Detta finns även i övriga byggnader och är utplacerat där verksamheten kräver.

Hjärtstartare:

Det finns ett antal hjärtstartare utplacerade på campus (se karta nedan).

Skulle olyckan vara framme och en person drabbats av hjärtstopp skall hjärtstartaren, tillsammans med "mun-mot-mun-metoden" användas tills det att räddningstjänsten är på plats.
Hjärtstartaren hjälper dig steg-för-steg genom hela förloppet vid en nödsituation.

Se dig om i området närmast där du oftast befinner dig för att vara förberedd då behovet uppträder!

Återsamling:

Då brandlarm går skall bygganden du befinner dig i utrymmas. När du lämnat huset, sök upp återsamlingspunkt för som gäller för den byggnad du befinner dig i. Denna framgår på utrymningsplanen i respektive byggnad (se karta nedan).

 


Kontaktinformation

Campusväktare Alnarp,
akuta ärenden under kvälls-/nattetid och helger:
Tel: 040-41 50 70

Övriga tider:
sakerhet@slu.se

SLU säkerhet:
Mats Svensson, 040-41 50 33