Senior miljöanalysspecialist

Senast ändrad: 05 januari 2024

Nästa tillfälle för ansökan om utnämning till senior miljöanalysspecialist blir under våren 2024. Information om utlysningen kommer att meddelas som nyhet på medarbetarwebben.

Senior miljöanalysspecialist är en kompetensnivå på SLU och en viktig del i universitetets kvalitetsarbete inom fortlöpande miljöanalys. Kompetensnivån innebär att skickliga medarbetare ges möjlighet till en karriärutveckling och synliggörs. Seniora miljöanalysspecialister har gedigna kunskaper inom miljöanalys, samt driver och leder utvecklingen av miljöanalys på ett vetenskapligt sätt.

Den som utnämns till senior miljöanalysspecialist

  • får ett lönepåslag som motsvarar det som ges vid utnämning till docent eller till excellent lärare,
  • håller en öppen föreläsning i samband med utnämningen, och
  • förväntas bidra aktivt och på ett strategiskt plan till miljöanalysens utveckling både inom och utom Sverige.

Här kan du läsa mer om ansökningsförfarandet och om beredningsprocessen:

Instruktion för sökande om utnämning till senior miljöanalysspecialist med beskrivning av bakgrund, syfte, grundläggande behörighetskrav, kriterier för skicklighet inom fortlöpande miljöanalys och ansökningshandlingar.

Handläggningsordning för ansökningar om utnämning till senior miljöanalysspecialist med beskrivning av beredningsprocessen.

Fakta:

Ledamöter i NSM (mandatperiod t.o.m. 2025-06-30)

Ordinarie
Anna Lundhagen, ordförande, vicerektor samverkan och miljöanalys
Richard Johnson, NJ-fak
Tord Snäll, NJ-fak
Pernilla Christensen, S-fak
Holger Dettki, S-fak
Gunnar Carlsson, VH-fak
Vakant, Sluss DN

Personliga suppleanter (ordinarie inom parentes)
Stina Drakare (Richard Johnson och Tord Snäll)
Hans Petersson (Pernilla Christensen)
Ola Langvall (Holger Dettki)
Stefan Örn (Gunnar Carlsson)


Kontaktinformation

Kontaktinformation
Ordförande i NSM, telefon: 018-672370, e-post: anna.lundhagen@slu.se
Sekreterare i NSM, telefon: 018-672287, 070-5742287, e-post: fabian.engel@slu.se