Senior miljöanalysspecialist

Senast ändrad: 16 september 2022

Nästa tillfälle för ansökan om utnämning till senior miljöanalysspecialist blir under 2023. Information om utlysningen kommer att meddelas som nyhet på medarbetarwebben. Preliminär tidplan för utlysningen är att den öppnar under april med deadline för ansökan fredag 1 september.

(A prerequisite for being appointed is the ability to communicate in Swedish. For this reason, all information about the application procedure is only available in Swedish.)

Senior miljöanalysspecialist är en kompetensnivå på SLU som är en viktig del i universitetets kvalitetsarbete inom fortlöpande miljöanalys. Kompetensnivån innebär att skickliga medarbetare, med gedigna kunskaper inom miljöanalysområdet i kombination med förmåga att självständigt driva och leda utvecklingen av miljöanalys grundat i ett vetenskapligt angreppssätt, ges möjlighet till en karriärutveckling och synliggörs.

Den som utnämns till senior miljöanalysspecialist får ett lönepåslag som motsvarar det som ges vid utnämning till docent eller till excellent lärare. En senior miljöanalysspecialist förväntas att, på ett strategiskt plan, aktivt bidra till miljöanalysens utveckling både inom och utom Sverige.

Här kan du läsa mer om senior miljöanalysspecialist, om ansökningsförfarandet och om beredningsprocessen:

Instruktion för sökande om utnämning till senior miljöanalysspecialist med beskrivning av bakgrund, syfte, grundläggande behörighetskrav, kriterier för skicklighet inom fortlöpande miljöanalys och ansökningshandlingar.

Handläggningsordning för ansökningar om utnämning till senior miljöanalysspecialist med beskrivning av beredningsprocessen.

Fakta:

Ledamöter i NSM (mandatperiod t.o.m. 2025-06-30)

Ordinarie
Anna Lundhagen, ordförande, vicerektor samverkan och miljöanalys
Richard Johnson, NJ-fak
Åsa Berggren, NJ-fak
Pernilla Christensen, S-fak
Holger Dettki, S-fak
Gunnar Carlsson, VH-fak
Tord Ranheim Sveen, Sluss DN

Personliga suppleanter (ordinarie inom parentes)
Tord Snäll (Richard Johnson)
Stina Drakare (Åsa Berggren)
Hans Petersson (Pernilla Christensen)
Ola Langvall (Holger Dettki)
Stefan Örn (Gunnar Carlsson)


Kontaktinformation

Kontaktinformation
Ordförande i NSM, telefon: 018-672370, e-post: anna.lundhagen@slu.se
Sekreterare i NSM, telefon: 018-672287, 070-5742287, e-post: fabian.engel@slu.se