Senior miljöanalysspecialist

Senast ändrad: 09 mars 2021

Den andra utlysningen är stängd. Nästa tillfälle att ansöka blir tidigast under hösten 2021. Utlysningar annonseras på medarbetarwebben och per e-post.

(A prerequisite for being appointed is the ability to communicate in Swedish. For this reason, all information about the application procedure is only available in Swedish.)

Senior miljöanalysspecialist är en kompetensnivå på SLU som är en viktig del i universitetets kvalitetsarbete inom fortlöpande miljöanalys. Kompetensnivån innebär att skickliga medarbetare inom fortlöpande miljöanalys synliggörs samt ges möjlighet till en karriärutveckling.

Den som utnämns till senior miljöanalysspecialist får ett lönepåslag som motsvarar det som ges vid utnämning till docent eller till excellent lärare. En senior miljöanalysspecialist förväntas att på ett strategiskt plan aktivt delta till miljöanalysens utveckling.

Här kan du läsa mer om senior miljöanalysspecialist, om ansökningsförfarandet och om beredningsprocessen:

Instruktion för sökande om utnämning till senior miljöanalysspecialist med beskrivning av bakgrund, syfte, grundläggande behörighetskrav, kriterier för skicklighet inom fortlöpande miljöanalys och ansökningshandlingar.

Handläggningsordning för ansökningar om utnämning till senior miljöanalysspecialist med beskrivning av beredningsprocessen.

Fakta:

Ledamöter i NSM (mandatperiod t.o.m. 2022-06-30)

Ordinarie
Anna Lundhagen, ordförande, vicerektor samverkan och miljöanalys
Richard Johnson, NJ-fak
Anna Gårdmark, NJ-fak
Frauke Ecke, S-fak
Hans Petersson, S-fak
Gunnar Carlsson, VH-fak
Tord Ranheim Sveen, Sluss DN

Personliga suppleanter (ordinarie inom parentes)
Åsa Berggren (Richard Johnson)
Tord Snäll (Anna Gårdmark)
Pernilla Christensen (Frauke Ecke)
Ola Langvall (Hans Petersson)
Stefan Örn (Gunnar Carlsson)


Kontaktinformation

Kontaktinformation
Ordförande i NSM, telefon: 018-672370, e-post: anna.lundhagen@slu.se
Sekreterare i NSM, telefon: 018-671052, 072-2366021, e-post: ann-sofie.moren@slu.se.

Sidansvarig: ann-sofie.moren@slu.se