Senior miljöanalysspecialist

Senast ändrad: 19 december 2019

Den första utlysningen är stängd. Nästa tillfälle att ansöka blir under 2020. Utlysningen kommer att annonseras på medarbetarwebben.

(A prerequisite for being appointed is the ability to communicate in Swedish. For this reason, all information about the application procedure is only available in Swedish.)

Senior miljöanalysspecialist är en titel på SLU som är en viktig del i universitetets kvalitetsarbete inom fortlöpande miljöanalys. Titeln innebär att skickliga medarbetare inom fortlöpande miljöanalys synliggörs samt ges möjlighet till en karriärutveckling. Samtidigt får SLU en tydligt utpekad grupp av medarbetare som på ett strategiskt plan förväntas bidra till miljöanalysens utveckling. 

Nedan kan du läsa om utlysningen 2019. Med erfarenheter från den första ansökningsomgången kan det bli aktuellt med vissa justeringar i instruktion och handläggningsordning inför utlysningen 2020.

Bakgrund, syfte, grundläggande behörighetskrav, kriterier för skicklighet inom fortlöpande miljöanalys och ansökningshandlingar beskrivs i dokumentet Instruktion för sökande om utnämning till senior miljöanalysspecialist.

Ansökningsförfarandet och handläggningsrutinerna beskrivs i dokumentet Handläggningsordning för ansökningar om utnämning till senior miljöanalysspecialist (handläggningsordning).

I rektorsbloggen kan du läsa om vicerektor för fortlöpande miljöanalys tankar om den nya titeln Ny kompetensnivå för ökad professionalitet och excellens inom miljöanalys

Nämnden för antagning av seniora miljöanalysspecialister (NSM) behandlar inkomna ansökningar. Om du har frågor, kontakta gärna nämndens sekreterare, Ann-Sofie Morén, för kontaktuppgifter se nedan.

Fakta:

Ledamöter i NSM (mandatperiod t.o.m. 2022-06-30)

Ordinarie
Kevin Bishop, ordförande, vicerektor fortlöpande miljöanalys
Richard Johnson, NJ-fak
Anna Gårdmark, NJ-fak
Frauke Ecke, S-fak
Hans Petersson, S-fak
Gunnar Carlsson, VH-fak
Chrysa Morfi, Sluss DN

Personliga suppleanter (ordinarie inom parentes)
Åsa Berggren (Richard Johnson)
Tord Snäll (Anna Gårdmark)
Pernilla Christensen (Frauke Ecke)
Ola Langvall (Hans Petersson)
Stefan Örn (Gunnar Carlsson)


Kontaktinformation

Kontaktinformation
Ordförande i NSM, telefon: 018-673131, 070-6382517, e-post: kevin.bishop@slu.se
Sekreterare i NSM, telefon: 018-671052, 072-2366021, e-post:ann-sofie.moren@slu.se.

Sidansvarig: ann-sofie.moren@slu.se