Senior miljöanalysspecialist

Senast ändrad: 11 april 2024

Från och med den 15 april kan du ansöka om utnämning till senior miljöanalysspecialist.

Ansökningar lämnas senast 15 september via ReachMee.

Informationsträff för sökande

Den 2 maj bjuder nämnden för utnämning av seniora miljöanalysspecialister (NSM) in till en digital informationsträff som riktar sig till medarbetare som vill veta mer om kompetensnivån. Träffa vicerektor och nämndens ledamöter och ställ frågor om kompetensnivån, ansökningsprocessen, bedömningskriterier med mera. Inbjudan till träffen skickas ut av respektive institutions prefekt.  

Ansökan

Som stöd för din ansökan finns Instruktion för sökande om utnämning till senior miljöanalysspecialist med beskrivning av bakgrund, syfte, grundläggande behörighetskrav, kriterier för skicklighet inom fortlöpande miljöanalys och ansökningshandlingar.

I Handläggningsordning för ansökningar om utnämning till senior miljöanalysspecialist beskrivs beredningsprocessen.

Observera att förslag på sakkunniga (en man och en kvinna med förvaltningsperspektiv och en man och en kvinna med vetenskapligt perspektiv) från prefekt ska lämnas in vid ansökningstillfället. Ta därför kontakt med prefekten tidigt, eftersom det kan ta tid att hitta personer som är villiga att åta sig sakkunniguppdrag.

Jämställdhet och lika villkor

SLU arbetar för ökad jämställdhet och lika villkor genom jämställdhetsintegrering. NSM har tidigare uppmärksammat att könsfördelningen bland sökande till kompetensnivån inte är jämn. Vi vill därför särskilt uppmuntra kvinnor att söka. Tveka inte att skicka in en ansökan.

Om kompetensnivån

Senior miljöanalysspecialist är en kompetensnivå på SLU och en viktig del i universitetets kvalitetsarbete inom fortlöpande miljöanalys. Kompetensnivån innebär att skickliga medarbetare ges möjlighet till en karriärutveckling och synliggörs. Seniora miljöanalysspecialister har gedigna kunskaper inom miljöanalys, samt driver och leder utvecklingen av miljöanalys på ett vetenskapligt sätt.

Den som utnämns till senior miljöanalysspecialist

  • får ett lönepåslag som motsvarar det som ges vid utnämning till docent eller till excellent lärare,
  • håller en öppen föreläsning i samband med utnämningen, och
  • förväntas bidra aktivt och på ett strategiskt plan till miljöanalysens utveckling både inom och utom Sverige.

Fakta:

Ledamöter i NSM (mandatperiod t.o.m. 2025-06-30)

Ordinarie
Anna Lundhagen, ordförande, vicerektor samverkan och miljöanalys
Richard Johnson, NJ-fak
Tord Snäll, NJ-fak
Pernilla Christensen, S-fak
Holger Dettki, S-fak
Gunnar Carlsson, VH-fak
Vakant, Sluss DN

Personliga suppleanter (ordinarie inom parentes)
Stina Drakare (Richard Johnson och Tord Snäll)
Hans Petersson (Pernilla Christensen)
Ola Langvall (Holger Dettki)
Stefan Örn (Gunnar Carlsson)


Kontaktinformation

Kontaktinformation
Ordförande i NSM, telefon: 018-672370, e-post: anna.lundhagen@slu.se
Sekreterare i NSM, telefon: 018-672287, 070-5742287, e-post: fabian.engel@slu.se