SLU uppåt väggarna

Senast ändrad: 19 februari 2024
Kollage vid entrévägg

SLU ställer de stora frågorna om djuren, naturen och livet. Det här kollaget visar SLU:s ämnesbredd och skilda verksamheter med ett gemensamt fokus för en hållbar, levande och bättre värld.

Här finns den hållbara staden, det levande landskapet och den omdebatterade skogen. Ett fylogenetiskt träddiagram över jordens arter. Doftande blommor från trädgården och ett äpple från odlingen. Veterinärmedicin för djurens och människans bästa. Utforskande labb och miljöanalyser.

Globala liksom molekylära perspektiv, livet under och över vattenytan. Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling som SLU bidrar till. Du hittar säkert ännu mer om du tittar noga.

illustrationer i ett kollage

Autentiska illustrationer

SLU har ca 140 egna illustrationer för att kommunicera vår verksamhet. Det här är några av dem. Alla bygger på autentiska bilder och är relevanta motiv kopplade till vår verksamhet. För att försäkra oss om ett trovärdigt material har vi låtit experter inom olika områden vid SLU faktagranska och ha synpunkter på illustrationerna. Illustrationerna är ursprungligen ritade av Fredrik Saarkoppel men har utvecklats under åren.

En björk fylld med fjärranalys

Vissa illustrationer är fyllda med utsnitt från SLU:s profilkollage.

illustration av en björk som fylls med en fotografisk bild av fjällanalys.

Björken till höger innehåller exempelvis laserdata från skoglig fjärranalys.

 

Illustration av en hund och sin ägare fylld med en bild av ett tvärsnitt av en liten tallgren tagen i ljusmikroskop.

Hunden med sin ägare till vänster är fyllda med en bild av ett tvärsnitt av en liten tallgren tagen i ljusmikroskop. Bilden kommer från material som används i undervisning i växtanatomi, vid LTV-fakulteten i Alnarp.

Nonfigurativ logotyp

Uppe till vänster finns SLU:s logotyp som utformades av hovkalligraf Lars Laurentii och togs i bruk den 1 januari 1996. Symbolen är nonfigurativ och har många olika tolkningsmöjligheter och associationer.

SLU:s logotyp och färger

Färger från naturen och blodet

Färgerna i SLU:s logotyp symboliserar den gröna naturen och det röda blodet i våra ådror. Logotypen används tillsammans med en bred färgpalett som stärker dessa färger. Det gröna intrycket får dominera men här ser vi även röda accenter och det vatten-blå få komma in.

Fakta:

Väggkollaget är framtaget av SLU:s kommunikationsavdelning 2021.
Art director: Maria Capandegui Widén


Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen