Kommunikationsmanual för studentrekrytering

Senast ändrad: 19 februari 2024
Omslag på kommunikationsmanual för studentrekrytering vid SLU

Det finns en kommunikationsmanual framtagen för SLU:s arbete med studentrekrytering som är målgruppsanpassad.

Manualen tar avstamp i SLU:s varumärkesmanual och är ett ett praktiskt verktyg att luta sig mot i det dagliga arbetet där budskap och bildval har vässats lite extra.

Manualen används oavsett om det handlar om att ta fram en kampanj för sociala medier, producera en informativ ambassadörsfilm eller arrangera ett event på campus.