Ramavtalet för språktjänster

Senast ändrad: 02 maj 2024

Ramavtalets tjänster

Bastjänsterna i ramavtalet är språkgranskning (av svenska och engelska texter) samt översättning mellan svenska och engelska.

Mer detaljerad information om ramavtalet finns på avropa.se.

Översättning

Översättning inom områdena allmän/samhällsinformation och juridik avropas genom rangordning. För andra områden använder du förnyad konkurrensutsättning, det vill säga du ber samtliga fyra ramavtalsleverantörer att lämna offert.

Språkgranskning

Granskning kan beställas i flera nivåer:

Nivå 1 är ren korrekturläsning med kontroll av stavning, böjning, avstavning, grammatik och kommatering.

Nivå 2 omfattar, utöver korrekturläsning enligt nivå 1, en anpassning med hänsyn till målgruppen och syftet med texten (tydlig meningsuppbyggnad, ordval, stil och ton).

Nivå 3 innebär lättare redigering utöver det som ingår i nivå 1 och 2, till exempel kontroll av disposition, rubriker och sammanfattning.

Nivå 4 är en djupgående bearbetning av texten för exempelvis en helt ny målgrupp.

För svenska avropas all granskning genom rangordning. För engelska avropas all granskning genom förnyad konkurrensutsättning. Om du beställer översättning till engelska ingår granskning på nivå 1 och 2.

Tilläggstjänster

Följande är några av de tilläggstjänster som kan beställas genom förnyad konkurrensutsättning:

 • transkribering
  • allmänspråklig transkribering (talet omvandlas till ”skriftspråk”, lämpligt för t.ex. föreläsningar)
  • bastranskribering (talet transkriberas ordagrant men småord som utfyllnadsord utelämnas)
  • exakt transkribering (även utfyllnadsord, upprepningar etc. tas med)

 • undertextning (levereras som .srt- eller .vtt-fil)

 • voiceover med röstskådespelare.

Avrop enligt rangordning

Beställ från den förstarankade leverantören. Endast om de inte kan ta emot uppdraget kontaktar du den andrarankade osv.

Avrop enligt rangordning används för svenska texter och översättning mellan svenska och engelska (båda riktningarna) inom områdena allmänt/samhällsinformation och juridik.

Avrop med förnyad konkurrensutsättning

I följande situationer måste du avropa med förnyad konkurrensutsättning, det vill säga be samtliga fyra leverantörer om en offert:

 • Översättning av mer än 10.000 ord.
 • Du behöver andra leveranstider än vad som anges i ramavtalet (se nedan).
 • Översättning av andra ämnesområden än allmän/samhällsinformation och juridik.
 • Uppdraget kräver speciella ämneskunskaper.
 • Du vill kunna utvärdera översättarens kompetens med arbetsprov eller referenser.
 • Du vill beställa tilläggstjänster (se ovan).
 • Du har särskilda krav på säkerhet, t.ex. säkerhetsskyddsavtal.

Leveranstider

Dessa tider gäller översättning som avropas enligt rangordning:

 • 1–2000 ord: inom 5 arbetsdagar
 • 2001–10.000 ord: inom 10 arbetsdagar

Priser

 • Översättning svenska/engelska och engelska/svenska: 2,55 kr/ord
 • Översättning svenska/engelska och engelska/svenska av auktoriserad translator – behövs endast om båda språkversionerna ska vara juridiskt giltiga, t.ex. avtal: 2,87 kr/ord
 • Språkgranskning: Pris sätts genom förnyad konkurrensutsättning

Dessa priser gäller engelska och svenska. För övriga språk, se avropa.se.

Ramavtalsleverantörer

Granskning av engelska texter samt översättning mellan svenska och engelska (rangordnat eller förnyad konkurrensutsättning, se ovan vilket som gäller):

Granskning av svenska texter:

 1. Expressiva AB
 2. Space 360 AB
 3. Språkservice Sverige AB
 4. Språkkonsulterna Prodicta AB