Logotyp på vit platta och med löfte

Senast ändrad: 19 februari 2024

SLU:s logotyp finns i olika utföranden och kan användas på olika sätt.

Logotyp på vit platta

Om bakgrunden är brokig kan logotyp på vit platta användas. Anledningen är att synligheten blir bättre. I vissa fall kan plattan användas även på vit bakgrund, om layouten vinner på det.

Placera plattan i övre vänster hörn. Plattan ska ligga utfallande i övre kant och linjera till vänster med textblocket.

Hämta färdiga filer:

Logotyp med löfte

Ibland är det viktigare att förklara vilket slags universitet vi är och vill vara. Då kan vi ta hjälp av vårt varumärkeslöfte, ”Science and Education for Sustainable Life”.

Det finns två olika utföranden: en med mindre text under logotypen på en vit platta och en som grafisk ordbild tillsammans med logotypen.

SLU:s logotyp i färg och varumärkeslöfte på vit platta samt svart logotyp ovanför ordbild av varumärkeslöfte.

Ordbilden skapar visuell igenkänning och får därför inte ändras eller förvanskas. Den finns endast på engelska. I löpande text kan budskapet dock översättas till svenska, "Vetenskap och utbildning för hållbart liv".

Hämta SLU:s varumärkeslöfte på platta

       

SLU:s logotyp med underliggande varumärkeslöfte på vit platta placeras alltid längst upp (utfallande), en bit in från vänsterkanten.

Ladda ner bilden i olika filformat här: 

Hämta logotyp med varumärkeslöfte som ordbild

Hämta logotyp med varumärkeslöfte som ordbild

SLU:s logotyp med varumärkeslöfte som ordbild finns att hämta här i olika filformat. 

 

Om du vill använda logotypen i färg så använd den här varianten där den ligger mot en vit platta. Bilden placeras centrerad och längst upp, utfallande.

 


Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen