Marknadföring av SLU:s utbildningar

Senast ändrad: 11 april 2024

Studentrekrytering är en prioriterad fråga på SLU. Kommunikationsavdelningen har ett viktigt uppdrag i att ansvara för koordineringen av marknadsföringen mot presumtiva studenter. Här har vi sammanfattat de insatser som görs idag.

Som kommunikatör på SLU är sannolikheten hög att du i något läge har i uppdrag att arbeta med studentrekrytering. Sannolikt får du också frågor från programnämnder, programstudierektorer eller andra företrädare för utbildningarna om hur vi kan jobba för att öka antalet studenter.

Här nedan har vi listat frågor och svar över ett antal vanligt förekommande förfrågningar. 

 

Studentrekryteringsaktiviteter 2024

Studentrekryteringsaktiviteter januari – april 2024

Utbildningsmässor och andra evenemang där studentambassadörer har medverkat på plats i SLU:s monter

 • Euro Horse 22 – 25 februari, 75 000 besökare.
 • Yrkesmässa på Baltic Sea Science Center 21 mars, 377 besökare.
 • Nolia Karriär i Umeå, Sundsvall och Östersund 6 – 8 februari, och Skellefteå, Piteå och Luleå 13 – 15 februari, 12000 besökare.
 • Vår Trädgård i Malmö 8 – 10 mars.

Utbildningsmässor och andra evenemang arrangerade av gymnasieskolor där studentambassadörer har medverkat på plats

 • Skolbesök till Himelstalunds utbildningscentrum och Vreta utbildningscentrum i Norrköping 31 januari, 300 elever.
 • Yrkesmässa på Tekniska gymnasiet i Uddevalla 27 februari, 270 elever.
 • Utbildningsexpo på Rosendalsgymnasiet i Uppsala 21 mars, 880 elever.

Studiebesök på SLU:s campus

 • Vansbro utbildningscentrum till Ultuna 27 mars, 10 besökare.

Planerade studiebesök på SLU:s campus

 • Deltagande klasser i SLU Youth Institute till Ultuna 25 april.
 • Deltagande klasser i SLU Youth Institute till Alnarp 15 maj.
 • Deltagande klasser i SLU Youth Institute till Umeå 30 maj.

Digitala evenemang

 • SACO:s digitala utbildningsmässa 7 februari och 10 april.
 • SLU:s Digitala Öppet hus 13 mars, 438 besökare på kampanjsajten.

Det personliga mötet

 • Under januari – april 2024 genomfördes 57 stycken Skugga en student uppdrag. Varav 14 stycken utfördes digitalt och 43 stycken vid besök på campus.
 • Under januari – april 2024 genomfördes 9 stycken hemgymnasiebesök. Varav 3 stycken i Umeå kommun och resterande i Tranemo, Stockholm, Piteå, Luleå, Uppsala och Malmö.

Studentrekryteringsaktiviteter 2023

Studentrekryteringsaktiviteter 2023

Utbildningsmässor och andra evenemang där studentambassadörer har medverkat på plats i SLU:s monter.

 • Euro Horse 23 – 26 februari, 76 330 besökare.
 • Nolia Karriär i Luleå 14 februari, Sundsvall 9 februari och Östersund 7 februari, 9 000 besökare.
 • Borgeby fältdagar 28 – 29 juni, 20 100 besökare.
 • Öppet hus Umeå 8 november, 3700 besökare.
 • Kunskap och Framtid 23 – 25 november, 8 924 besökare.
 • SACO studentmässa i Stockholm 29 – 30 november, 21 138 besökare.
 • SACO studentmässa i Malmö 6 december, 6 063 besökare.

Utbildningsmässor och andra evenemang arrangerade av gymnasieskolor där studentambassadörer har medverkat på plats

 • Utbildningsexpo på Rosendalsgymnasiet i Uppsala 28 mars, 900 elever.
 • Utbildningsmässa på Danderyds gymnasium 29 mars, 800 elever.   
 • Studiemässa på Bromangymnasiet i Hudiksvall 28 februari, 1 500 elever.
 • Framtidsdag på Spånga gymnasium 30 maj, 350 elever.
 • Öppet hus hos Öknaskolans Naturbruksgymnasium 11 november, 250 elever.
 • Gotlands Framtid, Region Gotlands studie- och yrkesmässa 25 – 26 oktober, 1000 besökare.

Studiebesök på SLU:s campus

 • Naturvetenskapliga programmet från Thoren Buisness School i Sundsvall och Malung-Sälens Gymnasieskola 23 mars, 25 besökare till Ultuna.
 • Celciusskolan från Uppsala 20 april, 32 besökare till Ultuna. Rudbecksgymnasiet i Tidaholm 9 maj, 45 besökare till Alnarp.
 • JENSEN gymnasium Wenngarn från Sigtuna 27 september, 36 besökare till Ultuna.
 • Deltagare från eventet Naturvetarmästarna i Rosendal 7 december, 25 besökare till Ultuna.
 • Deltagare i Kungliga Vetenskapsakademiens projekt Tekniksprånget 10 november, 2 besökare till Ultuna.

Digitala evenemang

 • Digital Öppet hus 1 mars och 8 mars, 100+ uppkopplingar.
 • Digitalt informationspass med Realgymnasiet i Linköping, 28 november, 23 besökare.

Det personliga mötet

 • Under 2023 genomfördes 121 stycken Skugga en student uppdrag. Varav 19 stycken utfördes digitalt och 102 stycken vid besök på campus.
 • Under 2023 genomfördes 3 stycken hemgymnasiebesök.

Styrdokument

SLU:s strategi

I SLU:s strategi 2021-2025 presenteras universitetets övergripande vision, verksamhetsidé och värdegrund. Den övergripande visionen lyder ”SLU har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning” och denna vision ligger, tillsammans med SLU:s verksamhetsidé, till grund även för målsättningarna inom arbetet med att rekrytera fler studenter till SLU.

SLU:s strategi är vidare indelad i tre fokusområden:

 • SLU:s nästa steg för hållbar utveckling
 • SLU i det digitala samhället och
 • Ett SLU.

Dessa tre fokusområden är sedan indelade i ett antal delkomponenter. Målsättningarna för arbetet inom marknadsföringen av SLU:s utbildningar följer samma indelning som SLU:s övergripande strategi.

 

Kommunikationsmanual för marknadsföringen av utbildningar

Handlingsplan inom breddad rekrytering

Ansvarsfördelning för marknadsföring av utbildningar

Handlingsplan för internationell studentrekrytering 2021-2024

Observera att handlingsplanen gäller t.o.m. antagningen för läsåret 2024 och löper därmed ut i januari 2024. Internationell studentrekrytering kommer därefter att ingå i SLU:s handlingsplan för internationalisering av utbildningarna.

 

 

Programsidorna

Med ett stort antal dagliga besökare på slu.se blir utbildningssidorna ett viktigt verktyg i rekryteringsarbetet. Vid alla personliga möten och i all information som delas ut hänvisar vi till vår webbplats och all information som återfinns där. Webben uppdateras kontinuerligt tillsammans med olika delar av organisationen för att ge blivande studenter så utförlig och uppdaterad information som möjligt. 

Kommunikationsavdelningen ansvarar för text och bild på programsidorna och de är utarbetade i samarbete med programstudierektorerna. Vi eftersträvar att de ska vara aktuella och uppdaterade. Om du som programstudierektor vill göra förändringar i texten kontaktar du oss på study@slu.se. Om du vill göra förändringar av bilden ber vi dig att vända dig till vår bildredaktör på bild@slu.se

Ramschema och utbildningsplan hämtas från Ladok. Är det fel i kopplingen till Ladok hänvisar vi till ladok@slu.se

Skugga student

Under terminstid kan presumtiva studenter få skugga en befintlig student på den utbildning de är intresserade av. De får tillbringa en halvdag på campus, delta på föreläsningar och prata med SLU-studenter och lärare. Avslutningsvis bjuder vi dem båda på lunch och det blir då tillfälle att ställa frågor om utbildningen, studentlivet och allt annat som känns viktigt i valet av utbildning.

Hemgymnasiebesök

Hemgymnasiebesök innebär att studenter kan besöka sina gamla gymnasieskolor för att informera om SLU. Syftet med hemgymnasiebesök är att SLU studenten ska dela med sig om sin egen väg till SLU och sina erfarenheter av studentlivet för att inspirera andra i sin hemkommun att plugga vidare.  

Under detta uppdrag arbetar studenten individuellt och tar själv kontakt med sin hemgymnasieskola. Om studenten inte har några egna kontakter vid skolan, är ett tips att kontakta skolans studievägledare. SLU står för studentens hemresa och tillhanda har profilmaterial samt en presentationsmall.  

För mer information kontakta: study@slu.se

Mässor

Det personliga mötet är viktigt och något presumtiva studenter värdesätter högt. På mässorna vill vi att de ska få en inblick i hur det är att läsa vid SLU och känna att SLU är ett professionellt, kreativt och öppet universitet – ett universitet där man är med och formar framtiden. En utbildningsmässa är ett forum som kan ge den blivande studenten svar på många frågor och funderingar och ger även SLU en möjlighet att träffa, diskutera med och påverka studenter och sekundära målgrupper som släkt, vänner, lärare, studievägledare mfl.

Att delta på mässor runt om i Sverige är resurskrävande och det ställs därför krav på noggranna överväganden kring frågor som: Vilka mässor är det mest kostnadseffektivt och relevant att delta vid? Vilka aktiviteter ska vi ha i montern? Etc.

SLU medverkar också regelbundet vid internationella mässor, fysiska såväl som virtuella. Denna kanal bedöms fortsatt viktig då det personliga mötet med studenten är viktigt för många studenter som står inför det stora beslutet att studera i ett annat land.

Öppet hus

Öppet hus för presumtiva studenter kan genomföras digitalt eller på plats på våra campusområden. Syftet med ett Öppet hus är för den presumtive studenten att få information och inspiration om SLU och våra program på grundnivå.  

Under ett digitalt Öppet hus arrangeras livesändningar och informationspass där besökare kan ta del av presentationer om SLU:s utbildningar, ansökan och behörighet, samt studenternas upplevelse av studielivet. Vid ett digitalt Öppet hus erbjuds möjligheten att chatta direkt med en student eller studievägledare via livechatten som hålls öppen denna dag. Därefter ligger chatten kvar i en månad, men frågorna besvaras inte direkt utan så snart som möjligt.  Eventet projektleds av kommunikationsavdelningen, men under dagen medverkar studentambassadörer, studie-och karriärvägledare samt representanter från programmen (2024). Den digitala versionen av Öppet hus infördes under pandemin och har hittills genomförts under tre år (2021–2023). 2024 är det fjärde året Öppet hus genomförs digitalt. Ambitionen har varit att utveckla eventet varje år så att erfarenheter från tidigare år tagits tillvara och förbättrat nästa års Öppet hus.  

Vid Öppet hus på campus har dagen bestått av inspirationspass av forskare inom olika områden samt en mässa där representanter från olika program samt kårerna vid respektive campus funnits representerade. Rundvandring på campusområdet har varit en annan aktivitet.  

I Umeå samverkar vi med Umeå universitet och medverkar på deras Öppet hus. Då finns vi med på deras mässa med studenter och studie-och karriärvägledare. Vi har vissa år haft inspirationspass med forskare och hedersdoktor. Rundvandring från Umeå universitet till SLU:s campus är ett välbesökt arrangemang med möjlighet för besökarna att ställa frågor till studentambassadörerna som håller i vandringen.  

Studentdrivna konton i sociala medier

SLU har studentdrivna konton i sociala medier där våra studenter delar med sig av hur livet som student är.

Unibuddy

Våra internationella studentambassadörer är tillgängliga via Unibuddy där man båda kan chatta direkt med studentambassadörerna och ta del av deras bloggar.

Utbildningsportaler

Det finns ett stort antal webbplatser som samlar utbildningar och marknadsför dem på olika sätt. SLU har valt att samarbeta med Keystone vad gäller den internationella marknaden, vilket innebär att SLU är synligt på de två utbildningsportalerna Educations.com samt Masterstudies.com.


Kontaktinformation

Marknadsföring av SLU:s utbildningar
study@slu.se