Studentrekrytering

Senast ändrad: 04 december 2018

Studentrekryteringen är ett prioriterat område i SLU:s strategi 2017 - 2020. Målet med SLU:s studentrekrytering är att öka söktrycket och fylla tomma utbildningsplatser, att upprätthålla det stabila söktrycket till välsökta utbildningar och att bidra till dubbelt antal studenter 2027.

Som kommunikatör på SLU är sannolikheten hög att du i något läge behöver arbeta med studentrekrytering. Sannolikt får du också frågor från kursledare, programansvariga eller lärare om hur vi kan jobba för att öka antalet studenter.

Studentrekryteringens målbild

Att åskådliggöra SLU:s breda verksamhet, ta hänsyn till en omfattande geografisk spridning, förmedla ett betydande utbildningsinnehåll-/möjligheter och samtidigt lyfta fram och ge en nödvändig bild av hur det egentligen är att läsa en utbildning på SLU, ställer stora krav på att samtliga rekryteringsaktiviteter som förutom att vara effektiva också fungerar tillsammans med och kompletterar andra insatser. 

Nedan har vi sammanställt vad som görs och ett antal tips och trix som kan vara användbara för att jobba med studentrekrytering i din kommunikatörsroll.

Vad görs på centrala studentrekryteringen?

Tryck: programkatalog och International Studies

Att redovisa variationen av utbildnings-/programutbud och detaljer kring specifika utbildningar i tryckt form har fortfarande stor betydelse för blivande studenter både i Sverige och internationellt. Den fysiska programkatalogen sprids vid mässor, studiebesök etc. och kan även beställas samt läsas i digitalt format på www.slu.se/bestall-information. Programkatalogen och International Prospectus kommer ut i ny utgåva varje höst med uppdaterad information om program, kurser och annan information som kan vara viktig att veta som blivande student. 

Mässdeltagande

Det personliga mötet är viktigt och något potentiella studenter värdesätter högt. Intresserade gymnasielever ska få en inblick i hur det är att läsa vid SLU och känna att SLU är ett professionellt, kreativt och öppet universitet – ett universitet där man är med och formar framtiden. En utbildningsmässa är ett forum som kan ge den blivande studenten svar på många frågor och funderingar och ger även SLU en möjlighet att träffa, diskutera med och påverka studenter och sekundära målgrupper som släkt, vänner, lärare, studievägledare mfl.

Att delta på mässor runt om i Sverige är resurskrävande och det ställs därför krav på noggranna överväganden kring frågor som: Vilka mässor är det mest kostnadseffektivt och relevant att delta vid? Vad ska vi ha i montern? etc.

"Skugga en student"

För att ge potentiella studenter en möjlighet att uppleva SLU på ett mer personligt plan har studentrekryteringen introducerat "Skugga en student". Från och med september till början av december och mitten av januari till mitten av april kan potentiella studenter träffa och prata med SLU-studenter och lärare på plats, följa med på föreläsningar, kanske vara med på ett seminarium eller en labb – helt enkelt uppleva hur det är att vara student på SLU för en dag.

Studentbloggar

Hur är det att läsa en utbildning på SLU - egentligen? Genom att ta del av utvalda studentbloggar och vardagsbeskrivningar får potentiella studenter möjlighet att ta del av tankar, reflektioner och upplevelser av hur det är att plugga på Sveriges främsta miljöuniversitet. Vardag, fest, och tentaplugg, allt går att läsa om i bloggarna.

Digital marknadsföring och kampanjer

För att nå ut till presumtiva studenter ansvarar studentrekryteringen för en rad olika kampanjer under året. För att läsa mer, gå in på digital annonsering. 

Webb

Med ett stort antal dagliga besökare på slu.se blir utbildningssidorna ett viktigt verktyg i rekryteringsarbetet. Vid alla personliga möten och i all information som delas ut hänvisar vi till vår webbplats och all information som återfinns där. Webben uppdateras kontinuerligt tillsammans med olika delar av organisationen för att ge blivande studenter så utförlig och uppdaterad information som möjligt. 

Tips och trix

Målgruppen

Oavsett situation är alltid de två mest relevanta frågorna:

  1. Vilken/vilka är målgruppen/målgrupperna?
  2. Var finns de?

Dessa två frågor avgör i stort sett alltid vilken kommunikationsinsats som bör genomföras för att få bäst resultat. 

Nätverk

Den bästa målgruppen finns oftast i de egna nätverken, eller i närheten av dem. Forskningsnätverk, andra lärare, 

Annonsering

Facebook/Instagram

Google Ads

Tryck/broschyr

Undantagsfall, mest användbart på mässa eller på konferenser

Sidansvarig: rekrytering@slu.se