Marknadföring av SLU:s utbildningar

Senast ändrad: 13 september 2021

I SLU:s strategi 2021-2025 presenteras universitetets övergripande vision, verksamhetsidé och värdegrund. Den övergripande visionen lyder ”SLU har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning” och denna vision ligger, tillsammans med SLU:s verksamhetsidé, till grund även för målsättningarna inom arbetet med att rekrytera fler studenter till SLU.

Som kommunikatör på SLU är sannolikheten hög att du i något läge behöver arbeta med studentrekrytering. Sannolikt får du också frågor från kursledare, programansvariga eller lärare om hur vi kan jobba för att öka antalet studenter.

Studentrekryteringens målbild

SLU:s strategi är vidare indelad i tre fokusområden:

  • SLU:s nästa steg för hållbar utveckling
  • SLU i det digitala samhället och
  • Ett SLU.

Dessa tre fokusområden är sedan indelade i ett antal delkomponenter. Målsättningarna för arbetet inom marknadsföringen av SLU:s utbildningar följer samma indelning som SLU:s övergripande strategi.

Nedan har vi sammanställt vad som görs och ett antal tips och trix som kan vara användbara för att jobba med studentrekrytering i din kommunikatörsroll.

Vad görs på centrala studentrekryteringen?

Programkatalog och International Prospectus

Att redovisa variationen av utbildnings-/programutbud och detaljer kring specifika utbildningar i tryckt form har länge haft stor betydelse för blivande studenter både i Sverige och internationellt. Programkatalogen och International Prospectus har tidigare kommit ut i ny utgåva varje höst med uppdaterad information om program, kurser och annan information som kan vara viktig att veta som blivande student. Med hänsyn till att tiderna förändras och många evenemang nu är virtuella tas dock inga tryckta kataloger fram för läsåret 2022-2023.

Mässdeltagande

Det personliga mötet är viktigt och något potentiella studenter värdesätter högt. Intresserade gymnasielever ska få en inblick i hur det är att läsa vid SLU och känna att SLU är ett professionellt, kreativt och öppet universitet – ett universitet där man är med och formar framtiden. En utbildningsmässa är ett forum som kan ge den blivande studenten svar på många frågor och funderingar och ger även SLU en möjlighet att träffa, diskutera med och påverka studenter och sekundära målgrupper som släkt, vänner, lärare, studievägledare mfl.

Att delta på mässor runt om i Sverige är resurskrävande och det ställs därför krav på noggranna överväganden kring frågor som: Vilka mässor är det mest kostnadseffektivt och relevant att delta vid? Vad ska vi ha i montern? etc.

SLU medverkar också regelbundet vid internationella mässor, fysiska såväl som virtuella. Denna kanal bedöms fortsatt viktig då det personliga mötet med studenten är viktigt för många studenter som står inför det stora beslutet att studera i ett annat land.

 

"Skugga en student"

För att ge potentiella studenter en möjlighet att uppleva SLU på ett mer personligt plan har studentrekryteringen introducerat "Skugga en student". Från och med september till början av december och mitten av januari till mitten av april kan potentiella studenter träffa och prata med SLU-studenter och lärare på plats, följa med på föreläsningar, kanske vara med på ett seminarium eller en labb – helt enkelt uppleva hur det är att vara student på SLU för en dag.

Studentdrivna aktiviteter

SLU:s tidigare studentbloggar är vilande sedan en tid. Våra studentambassadörer går dock att nå på andra sätt, framför allt via våra studentdrivna konton i sociala medier (Instragram och Facebook). Våra internationella studentambassadörer är tillgängliga via Unibuddy där man båda kan chatta direkt med studentambassadörerna och ta del av deras bloggar.

Digital marknadsföring och kampanjer

För att nå ut till presumtiva studenter ansvarar studentrekryteringen för en rad olika kampanjer under året. För att läsa mer, gå in på digital annonsering. 

Webb

Med ett stort antal dagliga besökare på slu.se blir utbildningssidorna ett viktigt verktyg i rekryteringsarbetet. Vid alla personliga möten och i all information som delas ut hänvisar vi till vår webbplats och all information som återfinns där. Webben uppdateras kontinuerligt tillsammans med olika delar av organisationen för att ge blivande studenter så utförlig och uppdaterad information som möjligt. 

Tips och trix

Målgruppen

Oavsett situation är alltid de två mest relevanta frågorna:

  1. Vilken/vilka är målgruppen/målgrupperna?
  2. Var finns de?

Dessa två frågor avgör i stort sett alltid vilken kommunikationsinsats som bör genomföras för att få bäst resultat. 

Nätverk

Den bästa målgruppen finns oftast i de egna nätverken, eller i närheten av dem. Forskningsnätverk, andra lärare, 

Annonsering

Facebook/Instagram

Google Ads

Tryck/broschyr

Undantagsfall, mest användbart på mässa eller på konferenser


Kontaktinformation

Marknadsföring av SLU:s utbildningar
study@slu.se