Bevakning och väktare

Senast ändrad: 27 maj 2016

Vid pågående brott - våld, inbrott eller skadegörelse - ring alltid 112 och tillkalla polis.

Vem ska jag kontakta?

Akuta händelser kvälls-/nattetid och helger: Kontakta tjänstgörande väktare på anknytning 30 40 eller telefon 018-67 30 40 (gäller hela Sverige). En akut händelse kan till exempel vara en vattenläcka, eller obehöriga eller hotfulla personer i SLU:s lokaler eller på campus.

Andra tider och ärenden som inte är akuta: Kontakta i första hand respektive intendent/facility manager eller din närmaste chef.

Samordning av bevakning- och väktarverksamhet: sakerhet@slu.se

Extra eller utökad bevakning

Om ni har tillfälligt behov av särskilda bevaknings- eller väktarinsatser kan ni beställa det genom den egna serviceorganisationen.

Är behovet långvarigt eller permanent, kontakta säkerhetsenheten.

Läs även instruktionen för extrabevakning

Sidansvarig: ssm-webb@slu.se