Rapportera säkerhetsincidenter

Senast ändrad: 07 februari 2023

För att säkerhetsenheten ska få kännedom om händelser vid SLU som påverkar säkerheten är det viktigt att rapportera sådana händelser.

Varför rapportera?

Att rapportera incidenter som inträffat eller kunnat inträffa är viktigt ur flera aspekter. Som myndighet och arbetsgivare är vi till exempel skyldiga att rapportera vissa saker, men det är även viktigt för att kunna se eventuella mönster och följa upp statistik. Det som för den enskilde kan uppfattas som en isolerad händelse kan i själva verket vara en serie  händelser som pekar på ett visst mönster. Därför är det viktigt att alla inom SLU känner ett ansvar för att rapportera, även händelser som inte tillhör rapportörens egen verksamhet.

Utifrån incidentrapporteringen kan förebyggande åtgärder vidtas, vilket i sin tur kan leda till att fler incidenter av samma typ förhindras, att det blir färre incidenter eller att eventuell skada inte blir lika stor.

När ska man rapportera?

Så snart som möjligt efter att något har inträffat. Dels för att rapportören har incidenten i färskt minne, dels för att säkerhetsenheten ska kunna  agera och informera vid behov.

Vem som ansvarar för eventuella åtgärder beror på vad som hänt. Olika personer och funktioner kan bli inblandade. Det kan vara den närmsta chefen, högre chef, säkerhetsenheten, personalavdelningen, IT-avdelningen, osv.

Hur ska man rapportera?

Alternativ 1:

Rapportera via internwebben. Rapportera genom att klicka på knappen "Rapportera incident" högst upp på sidan och följ anvisningarna i formuläret.

Alternativ 2:

Rapportera via IA-appen. Hämta och öppna upp SLU:s IA-app (Information om arbetsmiljö) och rapportera via mobil eller platta. Användarnamnet är då SLUapp och lösenordet SLUapp2019. Se mer info om IA-systemet här.

Andra händelser som måste rapporteras

IT-incidenter som påverkar säkerheten ska så snabbt som möjligt rapporteras till IT-stöd. Alla vid SLU har ansvar för detta.

Brott anmäls till polisen av den eller de som drabbats. Polisanmälan kan du göra på telefon 114 14, via besök på polisstation eller via internet. Brott anmäls också till säkerhetsenheten via rapportera incident knappen ovan.

Fakta:

Det är möjligt att rapportera anonymt i incidentrapporteringssystemet.