Nuvarande forskarutbildningsämnen

Senast ändrad: 10 september 2021

Vid SLU finns ett antal olika forskarutbildningsämnen. Varje doktorand är antagen till ett specifikt ämne och följer den allmänna studieplanen för detta ämne. De fyra fakulteterna har olika forskarutbildningsämnen, men vissa av ämnena är fakultetsgemensamma.

På den här sidan presenteras fakulteternas aktuella forskarutbildningsämnen, de som nya doktorander kan antas i och de ämnen som kan väljas för docentansökan.

Klicka här för att se tidigare gällande ämnen och allmänna studieplaner.