Utbildning på forskarnivå (S)

Senast ändrad: 18 januari 2024

Här är information som endast gäller forskarutbildning vid fakulteten för skogsvetenskap. All annan information hittar du på SLU:s centrala webbsida:

Utbildning på forskarnivå

Ansökan om godkännande av forskarutbildningskurs

Ansökan om godkännande av forskarutbildningskurs skickas till registrator vid s-fakulteten.

Kursen bör annonseras sex månader i förväg via Ladok genom att skapa ett kurstillfälle, detta görs av administratör på institutionen.

Även forskarskolan Silva annonserar kursen på sin webbsida samt via doktorandernas sändlistor och även på andra relevanta listor, i och utanför SLU.

Alla som ska delta på kursen kopplas till kursen i Ladok. Doktorander från andra lärosäten än SLU som ska innan kursstart anmälas med

  • namn
  • kön
  • personnummer/födelsedatum
  • universitet eller motsvarande
  • nationell hemvist

till administratör på den institution som ger kursen. Administratör tar hjälp av Ladok-support för att etablera deltagarna i Ladok för att möjliggöra resultatrapportering. Detta bör göras en vecka innan kursstart.

Rapportering av resultat

Godkända deltagare rapporteras i Ladok. Om en student behöver ett intyg så är et ett resultatintyg från Ladok som gäller.

Kurser ska utvärderas efter genomförande och sammanställning ska biläggas till blanketten om ersättning som lämnas till fakultetens ekonom.

Ersättning

Första gången en kurs ges så utgår ett planeringsbidrag om 50 000 kr. Därefter utgår 20 000 kr i utvecklingsbidrag nästa gång kursen ges. Planeringsbidrag och ersättning för de studenter som gått kursen begärs från fakulteten efter kursens genomförande. För att planeringsbidrag ska utgå måste kursen ha minst 5 deltagare som fullföljer kursen. Ersättning utgår för samtliga deltagare, där minst 50 % kommer från fakulteten och för högst 30 deltagare.

  • Blankett "Ansökan om ersättning för forskarutbildningskurs"

Ersättning från fakulteten utgår inte för så kallade baskurser. Dessa finansieras av Rådet för forskarutbildning (FUR).

En annan möjlighet att finansiera kurser är NOVA University Network

Relaterade sidor: