Mötesöversikt och protokoll

Senast ändrad: 22 september 2023

Kontaktuppgifter till samtliga nämnder osv finns på sidan om fakultetens nämnder och organ.

Fakultetsnämnden (FN-S)

Lärarförslagsnämnden (LFN-S)

Docentnämnden (DN-S)

Programnämnden (PN-S)

Forskarutbildningsnämnden (FUN-S)

Nämnden för fortlöpande miljöanalys (FOMAN-S) 

Protokoll i Public 360

Vill du läsa protokoll från ett möte? Dessa finns i Public 360. För att kunna öppna länkarna till Public360 behöver din dator finnas inom SLU:s nätverk/vpn och ha Office Plugin för Public 360. Kontakta support@slu.se om du behöver hjälp.

Snabbguider till Public 360


Kontaktinformation