Vanliga frågor och svar

Senast ändrad: 21 maj 2024

Går det att söka medel från flera stipendiefonder? Vad händer om jag inte kan åka till den konferens eller motsvarande som jag har fått stipendium för? Här finner du vanliga frågor och svar.

Hur lång är vanligtvis utlysningsperioden för en stipendiefond?

Vanligtvis är utlysningstiden en månad.

Hur söker jag stipendium på SLU?

Stipendier söks via ansökningsportalen Reachmee.

Fakultetens fonder och stipendier

Går det att söka medel från flera stipendiefonder?

Ja, den möjligheten finns.

Varför är det så specifika kriterier för vissa stipendiefonder?

Det som skrivits i stadgarna för stipendiefonderna måste följas. Många fonder är dessutom närmare hundra år gamla.

Som anställd på SLU, är det möjligt att söka resestipendium för ett besök vid ett utländskt lärosäte?

Om du är en PhD-student så är det möjligt att ansöka om resestipendium.

Hur ofta kan jag söka stiftelsemedel?

Vanligtvis har stiftelserna utdelning en gång om året. Undantag finns förstås.

Är det möjligt att söka stipendium när som helst under året?

Det går enbart att söka stipendium när stiftelsen är öppen för ansökan dvs. utlyst.

Vilka beslutar om tilldelning av stipendium?

Stipendie-, pris- och belöningskommittén beslutar vilka som tilldelas stipendium (förutom för de två fristående stiftelserna som har egna styrelser).

Hur går utbetalningen av stipendiemedel till?

Stiftelseförvaltningen vid SLU gör alla utbetalningar från stipendiefonder.

Hur lång tid tar det innan stipendiemedel betalas ut?

Svårt att att säga en exakt tid. Stiftelseförvaltningen vid SLU gör alla utbetalningar från stipendiefonder och deras arbetsbelastning styr hur snabbt utbetalningarna görs.

Hur och när får jag besked om jag har fått ett stipendium?

Alla, både de som tilldelas och de som inte får ett stipendium, får besked via den e-postadress som lämnats på ansökan. Vi föredrar att du använder din SLU-mailadress. Det går inte att få ett förhandsbesked.

Vad händer om jag inte kan åka till den konferens eller motsvarande som jag har fått stipendium för?

Ett resestipendium utdelas till en viss aktivitet. Grundregeln att stipendiet ska återgå/-betalas till stiftelsen. Kontakta också alltid stipendiekommitte-sfak@slu.se om resan eller aktiviteten blir inställd.

Kan jag få traktamente?

Nej, de SLU-anknutna stiftelserna har ingen anställd personal så traktamente utbetalas aldrig från dessa. Traktamente är en ersättning som en arbetsgivare kan betala ut till en anställd vid resor i tjänsten.

Vilka medel får en stiftelse dela ut?

De flesta SLU-anknutna stiftelserna är så kallade avkastningsstiftelser. Detta innebär att endast avkastningen får delas ut, men inte övrigt kapital i stiftelsen.

Hur länge kan jag använda tilldelade stipendiemedel?

Huvudregeln är att tilldelade stipendiemedel ska användas inom ett år. Undantag kan beviljas om Stipendie-, pris-och belöningskommittén anser att tillräckligt starka skäl finns.

Hur redovisar jag mina utlägg för tilldelade stipendiemedel?

Stipendie-, pris-och belöningskommittén kan vid kontroll efterfråga dokumentation. Studenten ska då kunna uppvisa kvitton för sina utlägg för tilldelad aktivitet.

Relaterade sidor: