Programstudierektorer

Senast ändrad: 26 januari 2023

Conservation and Management of Fish and Wildlife 120 hp

Petter Axelsson petter.axelsson@slu.se

Euroforester 120 hp

Giulia Attocchi, giulia.attocchi@slu.se

Forest and Landscape 180 hp (kandidat)

Karin Hjelm karin.hjelm@slu.se

Forest Ecology and Sustainable Management

Zsofia Réka Stangl zsofia.reka.stangl@slu.se

Jägmästarprogrammet 300 hp

Erik Anerud och Per-Ola Hedwall PSR-JMP@slu.se

Skogsbruk med många mål 120 hp

Karin Hjelm karin.hjelm@slu.se

Skogsekonomi 180 hp (kandidat)

Anders Lindhagen anders.lindhagen@slu.se

Skogsmästarprogrammet 180 hp

Börje Börjesson  borje.borjesson@slu.se

Skogsvetarprogrammet 180 hp (kandidat)

Erik Anerud erik.anerud@slu.se
Petter Axelsson petter.axelsson@slu.se

Skogligt basår

Börje Börjesson  borje.borjesson@slu.se


Kontaktinformation