Kontakter på institutionerna

Senast ändrad: 29 januari 2024

Hitta rätt kontaktperson på Sfaks institutioner.

Prefekten är chef för en institution med ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö. Uppdraget som prefekt och ställföreträdande prefekt är på tre år. Prefekterna tillträdde den 1 juli 2022.

Institutionen för ekologi *

Prefekt: Astrid Taylor
Stf. prefekt: Mattias Jonsson
Studierektorer GU: Maria Viketoft, Ida Kollberg
Studierektorer FoU: Sönke Eggers, Adriana Puentes

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Prefekt: Mikael Thyrel
Stf. prefekt: Carola Häggström
Institutionsstudierektor: Emanuel Erlandsson

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Prefekt: Hjalmar Laudon
Stf. prefekt: Mats Öquist
Institutionsstudierektor: Gustaf Egnell

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Prefekt: Totte Niittylä
Stf. prefekt: Ove Nilsson
Institutionsstudierektor: Peter Kindgren

Institutionen för mark och miljö *

Prefekt: Johan Stendahl
Stf. prefekt: Mattias Lundblad

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi **

Nils Högberg
Stf. prefekt: Magnus Karlsson
Institutionsstudierektor: Malin Elfstrand

Institutionen för skoglig resurshushållning

Prefekt: Hans Peterson
Stf. prefekt: Dianne Staal Wästerlund
Institutionsstudierektor: Jonas Bohlin

Institutionen för skogsekonomi

Prefekt: Camilla Widmark
Stf. prefekt: Torbjörn Andersson
Institutionsstudierektor: Ingen utsedd. Prefekten är för närvarande kontaktperson för grundutbildning.

Skogsmästarskolan

Prefekt: Carina Sándor
Stf. prefekt: 
Institutionsstudierektor: Carina Sándor

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Prefekt: Magnus Löf
Stf. prefekt: Giulia Attocchi
Institutionsstudierektor: Jörg Brunet

Institutionen för vilt, fisk och miljö            

Anders Alanärä
Stf. prefekt: Anne-Maarit Hekkala
Institutionsstudierektor: Therese Löfroth

Fakta:

* Fakultetsgemensam institution mellan NJ och S där NJ är huvudfakultet
** Fakultetsgemensam institution mellan S och NJ där S är huvudfakultet


Kontaktinformation

Linda Gruffman, fakultetshandläggare
Fakulteten för skogsvetenskap, SLU
linda.gruffman@slu.se, 090-786 81 69