För lärare, forskarstuderande och studenter

Senast ändrad: 30 januari 2024

Det mesta du behöver finns på SLU:s centrala sidor för Stöd & service/Utbilda, men ibland finns information och stödfunktioner som är riktade specifikt till dig som arbetar på fakulteten. Det hittar du här.

Här finns länkar till det som gäller centralt och information om det som är  fakultetsspecifikt.

För lärare och programstudierektorer

PSR-portalen - stöd till programstudierektorer

Planera och genomföra kurs

Om omprov

Tips för bättre föreläsningar med Powerpoint

Gör en Power Point-presentation som åhörarna vill se och kommer ihåg!

Pedagogisk fortbildning

EPU:s kurser vänder sig till dig som ska arbeta som lärare eller forskarhandledare vid SLU. På sidan Pedagogiska kurser hittar du mer information om kurserna och hur du anmäler dig.

Aktuellt för lärare och studierektorer

Utbildning på forskarnivå

Stöd till studenter


Kontaktinformation