Instruktioner för omtentamen

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Skriftliga omtentamen genomförs enligt fast schema med utgångspunkt från kursens läsperiod.

Varje kurs ska, i förekommande fall, ge tre tentamenstillfällen per år; ordinarie tentamen inom kurstiden och två omtentamen. Första omtentamen infaller den 6:e onsdagen i läsperioden efter kursen och det andra omtentamen infaller den 6:e onsdagen i den därpå följande läsperioden. Omtentamen genomförs under onsdag eftermiddag.

Därtill förläggs ett tillfälle för omtentamen strax efter vårterminens slut och ett till strax innan höstterminens start för att fånga upp studenter från period 3 och 4A respektive 4B som behöver göra omprov. Dessa omprov förläggs till lördagar.

Omtentamina för kurser utan aktiva kurstillfällen hänvisas till tillfället som ligger efter vårterminens slut och till tillfället som ligger i anslutning till trettonhelgen.(rutin gällande generella omtentamenstillfällen)

Datum för omtentamen fastställs på årlig basis i samband med övriga terminstider och hittas på denna sida Terminstider och ortspecifica datum under fliken Umeå

Studenter anmäler sig via Ladok-student till alla tentamenstillfällen inklusive omtentamen. Anmäla ska göras senast 10 vardagar innan tentamenstillfället. För mer information om tentamenshantering och om hur man beställer tentamenstillfällen läs mer här

Vid kursstart meddelar kursledare sina studenter tid för ordinarie tentamen inom kursperioden samt 1:a och 2:a omtentamen enligt beslutade omtentamenssdatum.

 


Kontaktinformation